Sikkut Eesti 200 plaanist: tööandja eraravikindlustus on juba olemas, tervishoiu lisarahavajadust see ei lahenda

Ann VaidaTervishoid

Riina Sikkut

Eesti 200 avas manifestile lisaks oma tervisepoliitilisi plaane. Rõõm lugeda, et praeguse ravikindlustuse lammutamise soovi ei ole ning on aru saadud lisaraha vajadusest tervisesüsteemis, kirjutab tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

Tõepoolest tähendavad uued ravimid ja raviviisid, tervishoius töötavate inimeste palgatõusu soov ning inimeste kasvavad ootused raviteenustele ja elukvaliteedile seda, et seniselt maksubaasilt haigekassa tulude kogumiseks peagi ei piisa.

Aga lahendust Eesti 200 kahjuks ei paku. Välja käidi idee tööandja vabastamiseks erisoodustusmaksust töötajale tervisekindlustuse ostmisel. See on olemas juba praegu. Igas kvartalis on 100 eurot töötaja kohta erisoodustusmaksust vabastatud, kui tööandja soovib töötajale terviskindlustust pakkuda (või sportimise, füsioterapeudi teenuse jne kulusid katta). Samuti on olemas tööandjatele eraravikindlustust pakkuvad ettevõtted.

Muidugi võime arutada, kas erisoodustusmaksust vabastatud summat indekseerida, et see aja jooksul kasvaks, või muuta summa kasutamist aasta lõikes paindlikumaks, kuid suures plaanis see lisaraha muret ei lahenda. Kui tööandja pakutavat eraravikindlustust oluliselt laiendada, jõuame kahekiiruselise tervisesüsteemini, mis vaid suurendab ebavõrdsust. Lisaks on erakindlustus kulukas – mahud väikesed, adminkulud kõrged ja ettevõttel ka kasumitaotlus. Sellesama raha eest saaksime rohkem, kui see haigekassasse anda.