Siseministeerium eraldab saarte energiakindluse parandamiseks pool miljonit eurot

PiretTugev Eesti

Siseministri otsusega luuakse saarte elektrivarustuse toimepidevuse parandamiseks erakorraline toetusmeede. 500 000 euro suurusest meetmest saavad toetust taotleda kõik püsiasustusega saared, et hankida kas generaatoreid või luua ühenduspunkte.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul näitasid möödunud nädalate tormid, kui haavatav on elektri varustuskindlus saartel. „Me ei räägi paaritunnistest elektrikatkestustest vaid peredest, kes pidid päevade kaupa ilma elektrita toime tulema, ettevõtetest ja kohalikest kriitilistest teenusepakkujatest ning omavalitsusasutustest rääkimata,“ nentis Läänemets.

Läänemetsa sõnul pole kõiki kriise võimalik detailselt ennustada, kuid järeldusi tuleb teha ja valmisolekutaset tõsta. „Torm näitas taaskord meie riigi haavatavust, milleks on puudulikud investeeringud regioonidesse. Kui riik ei investeeri piisavalt elektrivõrgu kindlusesse maapiirkondades, siis võibki juhtuda, et inimesed peavad päevade kaupa pimedas istuma. Kõiki puudujääke ei saa koheselt parandada, aga järeldusi tuleb teha nii lühemas kui pikemas perspektiivis. Mida täna ja kohe saame teha, on eraldada Päästeametile vajalikud vahendid, et vajadusel saaks operatiivselt saarte või muude maapiirkondade elanikke sarnases olukorras aidata,“ ütles Läänemets.

Toetusvooru koos täpsemate tingimustega töötab Päästeamet välja uue aasta alguses. Meetmest saavad toetust taotleda nii suursaared kui ka väiksemad püsiasustusega saared ning toetusvoor võimaldab kohalikel omavalitsustel ise selgitada ja põhjendada, mis võimsusega generaatoreid tarvis või milline on vajadus ühenduspunktide loomise osas. Omaosalust sealjuures omavalitsustelt ei eeldata.