Siseturvalisuse valdkond saab uuel aastal ajaloolise palgatõusu

PiretPalgad

Eelmisel nädalal Riigikogu poolt vastu võetud järgmise aasta riigieelarve toob siseturvalisuse valdkonda ajaloolised palgatõusud. Siseministeeriumi valitsemisala palgafond kasvab 2023. aastal üle 20% ehk enam kui 50 miljonit eurot. Päästjate minimaalne palk tõuseb 36,1% ehk 1620 euroni, politseinike minimaalne palk 17,4 % ehk 1849 euroni ning päästekorraldaja minimaalne palk 24,5% ehk 1748 euroni. Ka Sisekaitseakadeemia palgafond tõuseb oluliselt, millega võimaldatakse SKA õpetajatele ülejäänud haridusvaldkonnaga võrdväärne palgatõus.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul oli märkimisväärse palgatõusu saavutamine siseturvalisuse valdkonnas kriitilise tähtsusega küsimus. „Tänane reaalsus valdkonnas on nukker, sest nii politseinikud, kuid eriti päästjad peavad normaalse sissetuleku teenimiseks tegema ületunde või rabama mitmel töökohal. Paljud on jõudmas ka pensioniikka, aga uusi inimesi peale ei tule, sest senine palk ei võimaldanud normaalset äraelamist ega meelitanud noori erialasele tööle,“ ütles Läänemets.

Seekordne palgatõus erineb varasematest Läänemetsa sõnul sellepärast, et lisaks esmareageerijatele tõusevad ka kontori- ja tagalatöötajate palgad. „See on oluline, et ennetustöö ja laiapindse riigikaitse planeerimisvõimekus säiliks ning areneks ja, et eesliini palgatõus ei tuleks kellegi arvelt. Kogu siseturvalisuse valdkond saab sellest palgakasvust osa,“ kinnitas Läänemets. „Mõistlikum palgatase aitab tagada ka selle, et kogenud teenistujad töötavad valdkonnas kauem ning seega saame ohjeldada senist sisejulgeolekutöötajate arvu kiiret kahanemist,“ selgitas Läänemets.

Läänemetsa kinnitusel tõuseb päästja minimaalne palk 1190 eurolt 1620 euroni ning sellega kaotatakse juba aastakümneid kestnud päästjate suur palgalõhe võrreldes teiste valdkondadega. „Nii jõuab päästja keskmine palk järgmisel aastal Eesti keskmisele tubli sammu lähemale. Ka päästekorraldajate palk tõuseb oluliselt 1748 euroni,“ ütles Läänemets.

Siiski rõhutab Läänemets, et palgafond kasvab märkimisväärselt terves siseturvalisuse valdkonnas. „Näiteks Päästeameti palgafond kasvab 2023. aastal 30%, Häirekeskusel 22% ja ka Sisekaitseakadeemias on võimalik õpetajate palka 25% tõsta. Meie siseturvalisus peab olema tagatud jätkusuutlikult ja selleks on vaja tagada valdkonnas piisav järelkasv. Tarvis on nii õppekohti kui ka motiveerivat palka ja karjääriväljavaadet, mis noori siseturvalisuse erialadele õppima meelitaks,“ selgitas Läänemets.

Siseminister Läänemetsa sõnul on jätkuvalt suureks eesmärgiks tõsta nii politseinike kui ka päästjate minimaalne palk võrdseks 1,2 kordse Eesti keskmise palgaga. „Seda me täna veel paraku ei saavutanud, aga tegime märkimisväärse sammu õiges suunas. Järgmise aasta palgatõusuga toetame päästjate, päästekorraldajate ja politseinike ning seeläbi ka nende perede majanduslikku kindlustunnet tänases hinnatõusus,“ lisas Läänemets.