Sotsiaaldemokraadid: Aitäh kõigile õpetajatele! Teie lootegi Eesti tulevikku!

Ann VaidaHaridus

Sotsiaaldemokraadid tänavad Eesti õpetajaid tehtava töö eest, külastades tänase õpetajate päeva puhul pea kõiki Eesti koole. Väärtustame kõrgelt õpetajate tööd, kes lisaks õpilastele edasi antavatele teadmistele kujundavad noorte sotsiaalseid oskusi ja väärtushinnanguid. Ei ole ilmselt suur liialdus öelda, et just õpetajad loovad meie tulevikku!

Koolis veedavad lapsed suure osa oma päevast ja milliseks see päev kujuneb, sõltub suures osas õpetajatest. Õpetaja töö ei seisne mitte ainult aine edasi andmises. Vaat et suuremgi roll on õpetajatel üldiste väärtushinnangute ja sotsiaalsete oskuste kujundamisel. Lühidalt, et õpilaste jaoks oleks kool innustav ja saadav haridus tasemel, peab hea olema ka õpetajatel. “Seetõttu on sotsiaaldemokraatide üks aluspõhimõtteid hariduspoliitikas, et igal õpetajal peab olema hea tööd teha ning oluline on selle vääriline tasustamine,” ütles sotsiaaldemokraatide peasekretär Kalvi Kõva.

“Selleks oleme valitsuses olnud aastate jooksul ka selgeid samme astunud ja andnud endast parima, et õpetajate palk iga-aastaselt tõuseks. Kui neli aastat tagasi oli õpetaja miinimumpalk 800 eurot, siis uuel aastal kerkib õpetaja alampalk 1250 euroni. Järgmise nelja aastaga peab õpetajate keskmine palk tõusma 2000 euroni,” lisas Kõva.

Parandamaks õpetajate võimalusi keskenduda põhilisele, on vaja kaasajastada ka koolisüsteemi laiemalt: koolipäeva pikkus, õpilaste koormus ja õppetöö korraldamine mõjutavad laste rahulolu ja toimetulekut koolis. Selleks on tervise- ja tööminister Riina Sikkut kokku kutsunud töörühma, et kaasajastada koolipäeva reguleeriv määrus.

“Õpetajad on meie ühiskonna alustala. Väärtustagem oma õpetajaid täna ja ka igal teisel päeval aastas!”