Sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond laiendaksid diplomaadi abikaasale ette nähtud sotsiaalsed tagatised ka diplomaadi elukaaslasele

Kirill KlausDiplomaatia

Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonid tegid välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõusse ühise muudatusettepaneku, mis annab välislähetuses Eesti riiki teeniva diplomaadi elukaaslasele diplomaadi abikaasaga samasugused õigused.

Riigikogu väliskomisjoni aseesimehe Marko Mihkelsoni sõnul võrdustaks see ettepanek välisteenistuses kehtiva sotsiaalsete tagatiste korra avaliku teenistuse seaduse sätetega. „Kuna valitsus on seadnud välisteenistuse seaduse muutmisel üheks oma peaeesmärgiks ühtlustamise avaliku teenistuse seadusega, siis on kõigiti loomulik, et täidame ka selle ajale jalgu jäänud lünga inimeste võrdsel kohtlemisel,“ ütles Reformierakonda kuuluv Mihkelson.

Riigikogu kahe fraktsiooni ettepanek toob välisteenistuse seadusesse lisaks „kaasasolevale abikaasale“ ka „kaasasoleva elukaaslase“ mõiste. Tegu on inimesega, kes on pikaajalises välislähetuses viibiva teenistujaga abieluga sarnanevas suhtes ja kellel on temaga ühine majapidamine. Samamoodi defineerivad elukaaslasi näiteks avaliku teenistuse seadus ja kaitseväeteenistuse seadus.

„Ka tänase seaduse kohaselt kehtivad sotsiaalsed tagatised, nagu näiteks diplomaadiga koos lähetuses olevale abikaasale ette nähtud tasu, kuid need ei laiene diplomaadi elukaaslasele. 21. sajandil ei peaks olema riigi asi kellelegi ette kirjutada, kuidas oma perekonnasiseseid suhteid korraldada ja ka sundabielude aeg peaks olema möödas. On palju peresid, kus ei olda abielus, kuid ollakse väga õnnelikult ja pikaajaliselt koos. Seega tegimegi ettepaneku võimaldada sotsiaalseid tagatisi ka diplomaatide elukaaslastele,“ ütles väliskomisjoni kuuluv Raimond Kaljulaid Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast.