Sotsiaaldemokraadid kinnitasid läbirääkimiste delegatsiooni

PiretValitsus

Sotsiaaldemokraatide juhatuses lepiti kokku ka erakonnale olulisimad teemad koalitsiooniläbirääkimisteks, milleks on turvalisus, kodu ja töökohad.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets selgitas, et peagi algavatele läbirääkimistele uue valitsuskoalitsiooni moodustamiseks minnakse kolme põhiteemaga, mille eest tuleb seista selleks, et kõikjal Eestis oleks väärikas elada.

“Sotsiaaldemokraatide üheks südameasjaks on tegeleda kodu kättesaadavuse küsimusega – see hõlmab endas nii üürielamute programmiga jätkamist, aga ka laenugarantiide jm tagamisega noortele peredele. See on oluline nii tööjõu liikumiseks üle Eesti ning et hea oleks elada ka maapiirkonnas, mitte ei peaks olude sunnil eelistama ainult suurlinnadesse kolimist. Kodu kättesaadavuse küsimusega on otseselt seotud ka hästitasustatud töökohtade loomine üle Eesti. Selleks seisame nii regionaalselt õiglaste suurinvesteeringute toetuste kui roheenergia kiirema kasutuselevõtu eest, et koos ettevõtjatele loodavate võimalustega töökohti luua saaks,” ütles Lauri Läänemets.

“Lisaks peame Eesti turvalisuse tagamiseks seadma prioriteediks riigikaitseinvesteeringud, piiri kaitsmiseks tuleb edasi minna kriisireservi loomise ja nn droonimüüri algatusega,” lisas Läänemets.

Sotsiaaldemokraatide jaoks on tähtis jätkata ka juba tänases koalitsioonileppes kokkulepituga:

  • Alampalga jõuline tõstmine järgmise kolme aastaga 50%-ni keskmisest palgast;
  • Kõrgema palgaga töökohtade loomine üle Eesti, suunates vähemalt 40% ettevõtlusele mõeldud eurorahast väljapoole Tallinna ja Tartu nn kuldseid ringe;
  • Ühistranspordi reform, et inimesed saaksid kiiremini ja mugavamalt liikuma;
  • Inimest kaasava keskkonnahoiu arendamine ja elurikkuse säilitamine.

Sotsiaaldemokraatide läbirääkimiste delegatsiooni kuuluvad Lauri Läänemets, Riina Sikkut, Piret Hartman, Reili Rand, Priit Lomp, Anti Allas, Tanel Kiik, Jevgeni Ossinovski, Helmen Kütt ja Lauri Paeveer.