Sotsiaaldemokraadid kutsusid Tõnis Mölderi riigikogu ette, et kuulata tema nägemust Eesti metsandusest

digiKeskkond

Keskkonnaminister Tõnis Mölderil tuleb anda lähiajal riigikogu kõnetoolist aru nii takerdunud metsanduse arengukava ja metsa säästliku kasutamise kui kodulähedaste metsaraiete ja kliimaeesmärkide täitmise kohta.

„Keskkonnaministritega on selline lugu, et nad kukuvad nagu küpsed õunad puu pealt alla, kolme kuu jooksul on juba kolmas minister. Kuna metsandus vajab jätkuvalt põhimõttelisi otsuseid, siis on sotsiaaldemokraadid ette valmistanud arupärimise uuele keskkonnaministrile Tõnis Mölderile, et kuulda tema nägemust metsanduse arengute osas. Oleme seekord lootusrikkamad, kuna uus valitsus on kliimapoliitiliselt eelmisest adekvaatsem ja tõepoolest mõistab seda ökoloogilist ja ka teaduslikku konteksti, milles neid poliitilisi otsuseid langetada tuleb,“ ütles Jevgeni Ossinovski.

Keskkonnaministeeriumi suutmatus jõuda ühiskondliku kokkuleppeni metsandust puudutavates küsimustes on Ossinovski sõnul suurel määral põhjuseks, miks vastasseis metsa majandamisele on teravnenud.  „See vastasseis on väljendunud inimeste protestides kodulähedaste metsade raie, metsalindude elupaikade rikkumise, looduskaitsealade lageraiete, aga ka näiteks puidu masspõletamise vastu,“ märkis ta.

Nii küsivad sotsiaaldemokraadid Mölderilt, et miks ei ole keskkonnaministeerium vaatamata laiapõhjalistele aruteludele saanud tähtaegselt valmis uut metsanduse arengukava ja millal jõuab see kava riigikokku. Samuti tuleb ministril hinnata RMK tegevust riigimetsade majandamisel, samuti raietöid, mis toimuvad kõrgendatud avaliku huviga aladel loodusdirektiiviga kaitstud metsaelupaikades.

„Kas olete puidutööstusega sama meelt, et vana mets on ühiskondlikult kahjulik element, mis tuleks võimalusel maha saagida ning asendada kiiresti kasvava nooremetsaga?“ ja „Kas raiemahtude vähendamine suurendab aastal 2050 Eesti metsades süsinikuvaru?,“ seisab arupärimises.