Sotsiaaldemokraadid: riik peab omavalitsustele rattateede rajamisel appi tulema

digiLinnaruum

Riigikogu käsitleb täna sotsiaaldemokraatide ettepanekut, mis kohustab valitsust leidma järgmise aasta riigieelarvest raha selleks,  et toetada kohalikke omavalitsusi  jalgrattateede võrgustike kiirel väljaehitamisel.

Jevgeni Ossinovski sõnul on riigi ja omavalitsuste ühine ülesanne ja huvi vähendada transpordi vallas heitmeid. “Inimesed, kes sõidavad jalgratta või kergliikuriga, panustavad ka kliimaeesmärkide saavutamisse. Eesti väga kõrge autostumise taseme juures tuleb keskkonnasõbralikku liikumist igati soodustada. Riik peab rattateede rajamist senisest enam toetama,“ märkis Ossinovski.

Rattateede võrgustike rajamist puudutav otsuse eelnõu on seotud sotsiaaldemokraatide algatatud liiklusseaduse muutmise eelnõuga, mis ei luba elektritõukerattaga kõnniteel või jalgteel sõita kiiremini kui 10 kilomeetrit tunnis. Praegu on elektritõukerattaga kõnniteel liikumise maksimumkiiruseks  25 kilomeetrit tunnis. Lisaks annab eelnõu omavalitsustele õiguse kehtestada täiendavaid kiirusepiiranguid.

„Meie eesmärgiks on kaitsta kõigi liiklejate ohutust. Eriti vajavad kaitset kõige haavatavamad jalakäijad – lapsed ja eakamad inimesed. Üle poole tallinlastest tunneb end elektritõukeratastest ohustatuna,“ ütles Raimond Kaljulaid.

Seda eelnõu asub riigikogu arutama detsembri alguses. Sotsiaaldemokraadid loodavad kiirele menetlusele, et enne uut elektritõukerataste hooaega oleksid Eesti kõnniteedel mõistlikud reeglid paigas.