Sotsiaaldemokraadid teevad ettepaneku tõsta lapsetoetust võrdselt – iga lapse kohta 119 eurole

PiretLapsed ja pered

Täna arutatakse Riigikogu erakorralisel istungil presidendi poolt välja kuulutamata jäetud perehüvitiste seadust. Sotsiaaldemokraadid teevad ettepaneku tõsta lastega perede toimetuleku parandamiseks ja perede ebavõrdse kohtlemise vähendamiseks lapsetoetust pere iga lapse kohta 119 eurole kuus. 

Samuti tehakse ettepanek indekseerida alates 1. maist 2024 lapsetoetus, üksikvanema lapse toetus ja lasterikka pere toetus. Sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekute järgi jääb järgmise aasta riigieelarvesse perehüvitisteks arvestatud summa ehk 155 miljonit eurot samaks.

Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt ütles, et need ettepanekud aitavad lastega peredel elukalliduse kasvuga paremini toime tulla ning vähendavad vastu võtmata seaduses olnud suurt ebavõrdsust. “Sotsiaaldemokraadid on pikalt juhtinud tähelepanu sellele, et see seadus tekitab ebavõrdsust ning peame oluliseks, et peale põhiseadusega vastuolu likvideeritakse seadusest ka tekkinud ebavõrdsus,” sõnas Kütt.

Põhiseaduskomisjoni esimees Eduard Odinets ütles, et toetuste iga-aastane indekseerimine tagab toetuste eesmärgipärasuse ning aitab toetada lastega peresid ja laste kasvatamist. “Siinkohal on oluline edaspidine proportsionaalne elatustaseme tõus ning muidugi see, et peresid koheldaks võrdselt,” rääkis Odinets.

Sotsiaaldemokraatide muudatusettepaneku järgi jäetakse kehtima olemasolevas määras lasterikka pere toetuse suurused, mis on 3–6 lapsega peredele 300 eurot ning seitsme ja enama lapsega peredele 400 eurot.

Praegu kehtiva seaduse järgi on lapsetoetus pere esimese ja teise lapse kohta 60 eurot. Kolmanda ja iga järgmise lapse kohta on toetuse suurus 100 eurot.