Sotsiaaldemokraatide Ida-Virumaa nimekirjas kandideerib Riigikokku Oleg Kuznetsov

PiretValimised

Eelolevatel Riigikogu valimistel kandideerib Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Ida-Virumaa nimekirjas pikaaegne omavalitsusjuht ja kogukonnaaktivist Oleg Kuznetsov.

Kuznetsov kandideerib Riigikokku, kuna soovib kaasa aidata Eesti inimeste elu paremaks muutmisel. “Tahan tänases keerulises olukorras panustada sotsiaaldemokraatide pingutustesse inimväärse ühiskonnakorralduse säilimiseks Eestis tervikuna ja eriti Ida-Virumaal,” ütles ta.

Kuznetsovi arvates on tugevad omavalitsused riigi püsimise alus, mistõttu tuleks omavalitsuste tulubaase suurendada ning riigilt omavalitsustele pandud lisaülesanded peavad olema rahalise kattega. “Peale selle on oluline osa riigi toimimises meie turvalisus. Vabatahtlike panus riigi turvalisuse tagamisel järjest kasvab, mistõttu on tarvis vabatahtlikele päästjatele, abipolitseinikele ja kaitseliitlastele luua sotsiaalsete garantiide süsteem ning parandada nende materiaalset motivatsiooni,” ütles ta ja lisas, et politseinike, piirivalvurite, päästjate ning haridus- ja kultuuritöötajate palku tuleks tõsta igal aastal vastavalt elukalliduse muutumisele.

Kuznetsovi sõnul on tervikuna Eesti inimeste elujärje hoidmine täna väga suur väljakutse, mistõttu peaks riik rohkem tegema ka ettevõtjate jaoks. “Ettevõtjate palga- ja energiatoetused soodustaksid majanduse arengut, mis omakorda suurendaks kohalike omavalitsuste tulubaasi. Ettevõtluse toetamine loob uusi töökohti ja aitab vältida piirkondade ääremaastumist,” sõnas ta.

Peale selle peab ta tähtsaks, et Ida-Virumaale tuleks rohkem riiklikke investeeringuid. “See tähendab, et toetan näiteks mõtet, et Alutaguse Puhke- ja Spordikeskuse rahastamisse annaks oma panuse ka riik,” rääkis Kuznetsov.

Erakonna peasekretär ja Ida-Virumaa piirkonna juht Eduard Odinets ütles, et Oleg Kuznetsovi lisandumine kandidaatide nimekirja on väga hea uudis, sest Olegi näol on tegemist ühe väga kogenud omavalitsusjuhiga, kes panustab suure südame ja hingega kogukonna arengusse. “Olegi arusaam elust ühes pealinnast kaugemas piirkonnas, tema nägemus ääremaastumise väljakutsega hakkamasaamisest, tema vaade kogukondade arengule – see on oluline täiendus sotsiaaldemokraatidele programmile ja ideedele,” ütles Odinets.

Oleg Kuznetsov on olnud Illuka valla vallavanem (2010–2017) ning Alutaguse abivallavanem (2017–2021). Ta on alates 2013. aastast Jaama Vabatahtlike Päästekomando juht ning alates 2022. aastast Illuka kogukonnakogu esindaja.