Sotsiaaldemokraatide uus esimees on Lauri Läänemets

digiErakond

Sotsiaaldemokraadid valisid oma tänasel üldkogul Sotsiaaldemokraatliku Erakonna uueks esimeheks Lauri Läänemetsa, kes edestas Riina Sikkutit. Läänemetsa poolt hääletas 234 ja Sikkuti poolt 197 üldkogu delegaati.

Sotsiaaldemokraatide uueks juhiks tõusnud Läänemets seadis oma kõnes lati kõrgele: „Erakond, kes on Eesti riigi loonud, seda eksiilis hoidnud ja uuesti üles ehitanud, ei tohi olla midagi vähemat kui peaministripartei.“ Tema kinnitusel peab Eesti uus lugu olema sotsiaaldemokraatlik. „Järgnevatel aastatel kirjutatakse ümber Eesti suur lugu. Edukultuse narratiiv lakkab tasapisi toimimast ning asemele on vaja uut. See loob sotsiaaldemokraatlike ideede võidukäiguks viimase 20 aasta soodsaima pinnase. Meil on kõik eeldused õnnestumiseks, peame vaid ise olema piisavalt julged, töökad ja enesekindlad,“ pöördus Läänemets erakonnakaaslaste poole.

Sotsiaaldemokraatide uus liider lubas esiplaanile seada inimeste toimetulekut ja väärikust puudutavad küsimused. „Peame nägema majanduse ja ettevõtluse arengut võimalusena vähendada ebavõrdsust ning täiendama sotsiaaldemokraatlikku manifesti kliima- ja roheteemadega, sest Eesti uus narratiiv peab haarama ühiskonda tervikuna.”

Tema sõnul tuleb õppida parimatelt. „Sotsiaaldemokraadid Soomes ja Taanis on võitnud tagasi nii maa- kui ka linnainimese, nii töölise kui ka õpetaja usalduse. Ärme ka meie välista ühtegi inimest ega naeruväärista tema probleemi. Sotsiaaldemokraatia uue tõusu eelduseks on meie oskus leida vastandumise asemel ühisosa. Kohalike valimiste tulemused pakuvad kindlust, et suudame seda ühisosa leida. Meie omavalitsuste juhid linnades ja valdades ning pühendunud liikmed, on meie maailmavaate hing ja nägu,“ ütles Läänemets.

„Meie lubadus Eestile on kaotajateta ühiskond. Tugev Eesti on turvaline, hooliv ja jõukas. Tugev Eesti julgeb eristuda ja otsustada, julgeb astuda reaalseid samme, et Eestis oleks vähem inimesi, kes tunnevad, et neid on koheldud ebaõiglaselt. Sest mitte miski ei hävita ühiskonnas kootöövalmidust enam kui ebaõiglase kohtlemise tunne,“ rääkis Läänemets. „Sotsiaaldemokraadid jäävad sotsiaal- ja haridusküsimustes jätkuvalt Eesti usaldusväärseimaks poliitiliseks jõuks. Samuti jääb meie jaoks oluliseks seismine vaba eneseväljenduse eest, igaühe põhiõiguste kaitse, palgalõhe vähendamine, rahva tervise küsimused ning väärikas vananemine.“

„Aga tulevase peaministrierakonna haare peab aga olema veelgi laiem. Pakkusin  juba kampaania alguses viis sihti, kuidas anda Eestile uus hoog: kodu palga eest kättesaadavaks, 30 minuti Eesti, tööpäev nädalas õppimiseks, tuhandeeurone miinimumpalk ning tööjõumaksude alandamine ja tasakaalustav maksusüsteem,“ lausus Läänemets.

Erakonna peasekretäriks kinnitati Eduard Odinets. 

Erakonna aseesimeesteks valiti:
Riina Sikkut
Anti Allas
Lauri Paeveer
Helmen Kütt

Erakonna juhatuse liikmeks valiti:
Jevgeni Ossinovski
Marina Kaljurand
Eiki Nestor
Peep Peterson
Anto Liivat
Anneli Pärlin
Lemmit Kaplinski
Priit Lomp
Joosep Vimm
Gea Kangilaski
Heljo Pikhof
Raul Kudre

Programmi- ja põhikirjatoimkonda valiti:
Kadri Leetmaa
Siim Tuisk
Marika Saar
Mark Gerassimenko
Barbi-Jenny Pilvre-Storgård
Marianne Mikko
Reet Laja
Jaan Sõrra
Jens Jaanimägi

Revisjoni toimkonda valiti:
Piret Dahl
Asko Tamme
Katre Kikkas
Rita Hade
Kaja Must

Valimistoimkonda valiti:
Margit Hiiet
Ülle Schmidt
Alissa Ait
Reelika Rüütli
Valeri Volkov
Ruth Sisask

Aukohtu liikmeteks valiti:
Liia Hänni
Henri Kaselo
Jaak Allik