Sotsiaaldemokraatide valimisprogramm nõuab väärikat äraelamist kõigile

Kirill KlausValimised

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna üldkogu kiitis täna heaks erakonna valimisprogrammi koos poliitilise avaldusega, mis seavad kohalikel valimistel sotsiaaldemokraatide peamisteks eesmärkideks ääremaastumise pidurdamise ja väärika äraelamise kõigile.

Avaldus rõhutab, et Eesti riigi õhukeseks viilimine tuleb lõpetada. „Kriis on näidanud selgelt kätte, mida peaksime muutma, et minna uutele katsumustele vastu tugevamatena. Kohalike omavalitsuste valimised pakuvad valijale võimaluse otsustada, kas soovime teha sellest õppetunnist vajalikud järeldused või jätkata vanaviisi,“ leiavad sotsiaaldemokraadid.

„Me ei usu muinasjuttu õhukesest riigist, kus edu peituvat omakasupüüdlikus konkurentsis, kus madalad maksud tagavat suurema võrdsuse ja kus ääremaastumine olevat kaotajate vabandus. Me tahame teistsugust Eestit. Eestit, kus arengust saavad osa kõik elanikud, kus au sees on solidaarsus, väärikus ja isikuvabadused. Kus edu nimel tehakse koostööd ja kus igas Eestimaa paigas leiab sobiva ning tasuva töö ja saab hea hariduse,“ seisab avalduses.

Erakonna programmitoimkonna liikme ja Tartu volikogu esimehe Lemmit Kaplinski sõnul tuleb kriisi õppetunnid pöörata enda kasuks ja ehitada koos väärikamat, vabamat ja õiglasemat Eestit. „Õhuke riik ei suuda tagada ühtviisi head haridust Keilas ja Kalamajas, ei suuda tagada hooldekodukohta vanaduspõlveks, ei suuda ehitada maapiirkondadesse häid teid ja kiiret internetti,“ märkis Kaplinski. „Meie programm on suunatud ka tegusale riigile, mis suudab olla inimestele päriselt toeks ja peatada ebavõrdsuse kasvu.”

Sotsiaaldemokraatide põhieesmärgiks sügisestel valimistel on ääremaastumise pidurdamine. „Tugev kogukond ja omavalitsuste ülene koostöö on aluseks omanäoliste piirkondade arengule, mille hästi ligipääsetavad tõmbekeskused tasakaalustavad Eesti ebaühtlast arengut,“ märgivad sotsiaaldemokraadid.

„Eestis peab olema tagatud väärikas äraelamine kõigile. Kriis võimendas ebavõrdsust, olgu selle põhjuseks elukoht, vanus, keeleoskus, palgalõhe, ebapiisav toetus omastehooldajatele, hariduslik ebavõrdsus või palgavaesus. Oleme ebavõrdsuse kasvu vastu,“ seisab avalduses.

Samuti tahavad sotsiaaldemokraadid muuta Eesti ühiskonnaks, kus ka tegelikult kaitstud igaühe isikuvabadused ja õigused.