Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Omavalitsuskogu: Töö peab olema tasuv kõikjal Eestis

Ann VaidaMaaelu

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Omavalitsuskogu avaldus

24.11.2018

Töö peab olema tasuv kõikjal Eestis

Sotsiaaldemokraadid on valitsuserakonnana töötanud selle nimel, et regionaalne ebavõrdsus väheneks. Kuigi riigi ja kohalike omavalitsuste jõupingutused on tõstnud inimeste elukvaliteeti, on paikkondade rändesaldo suurlinnade poole kaldu.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Omavalitsuskogu peab oluliseks, et kõikjal Eestis oleks inimestel hea elada. Rahvastiku ja majandustegevuse paiknemine kogu riigis tagab nii meie julgeoleku kui ka piirkondliku kultuurilise identiteedi säilimise.

Selleks, et inimestel oleks võimalik elada kõikjal Eestis, peab Sotsiaaldemokraatide Omavalitsuskogu kõige olulisemaks tasuvate töökohtade ja kvaliteetse eluaseme olemasolu.

Tasuvate töökohtade loomisel ning nende säilimisel maapiirkondades peab riik toetama ettevõtjaid töökoha loomisel, laiendades seni Ida-Virumaal hästi tööle läinud palgatoetuste programmi üle Eesti. Uue lahendusena soovime toetada maapiirkondade omavalitsusi 100 euroga aastas iga erasektori poolt loodava töökoha kohta.

Elamispindade kaasajastamiseks ja kodu loomiseks tuleb hajaasustuses oluliselt lihtsustada elamuehitust, vähendades ehituspiiranguid eramajadele. Noortele peredele maapiirkonnas kodu rajamiseks lihtsustame kodulaenu võtmist. Muudame korterelamute renoveerimise toetusprogrammi ja tõstame riigi osaluse 35%lt 50%le, et sellest saaks rohkem kasu maapiirkondade korterelamutes elavad inimesed.

Omavalitsuste võimekuse suurendamiseks toetame riigireformiga jätkamist, usaldades omavalitsustele senisest enam otsustusõigust.