Sotsid taunivad Eesti 200 esimehe Kristina Kallase kutset kuluaariläbirääkimistele

Kirill KlausUncategorized

Tartu sotsid ei toeta Eesti 200 ettepanekut algatada üldplaneeringuga paralleellne, vaid poliitilist eliiti kaasav arutelu Südalinna kultuurikeskuse asjus. Sotsid taunivad Eesti 200 esimehe Kristina Kallase kutset kuluaariläbirääkimistele ja näevad selles soovi minna mööda kodanike kaasamiskohustusest ning ettenähtud üldplaneeringu protsessist.

9. juunil sotside fraktsioonile ja linnapeale saadetud kutses teevad Eesti 200 ja mõned väiksemad poliitilised jõud ettepaneku kohtuda läbirääkimisteks Südalinna kultuurikeskuse asukohavaliku osas. Täna Tartus kehtiv üldplaneering näeb selleks ette südalinna pargi, kuhu plaanitakse roheala väärdindavat kõrgetasemelist keskust. Linnasüdame avalik kasutus laieneb, kui seal hakkavad paiknema Tartu linnaraamatukogu ja Tartu kunstimuuseum. Ka käimasolevas üldplaneeringu protsessis on kultuurikeskuse asukoht leidnud laialdast tähelepanu ning kümned laekunud ettepanekud peegeldavad linlaste aktiivsust ja head kaasatust.

Sotside fraktsiooni esimees Kadri Leetmaa väljendas oma hämmingut seoses saadud kutsega: „Käimas on väga suure avalikkuse kaasamisega üldplaneeringu protsess. Esitatud ettepanekud, sh SÜKUt puudutavad, tulevad arutelule palju laiemas ringis kui seda on erakondade juhtfiguuride ümarlaud ning me peame sellist kitsas ringis asukohavalikut nii olulisele uuele ruuminähtusele nagu seda on SÜKU, pigem ebademokraatlikuks võrreldes üldplaneeringu aruteludega. Seetõttu meie sellist kitsas ringis kokkuleppeid ei poolda ja ootame kõiki volikogu partnereid ja volikogu väliseid erakondi, aga ka kõiki erakondade väliseid aktiivseid linlasi veelkord üldplaneeringus kaasa rääkima.“

Linnavolikogu esimees ja sotside linnapeakandidaat Lemmit Kaplinski lisas: „Olen poliitikas kõikvõimaliku kabineti-, kuluaari- ja sohvapoliitika vastu. Linnavolikogu esimehena on minu jaoks üldplaneeringu protsess üks olulisemaid teemasid, millega Linnavolikogu kahe viimase aasta jooksul tegelenud on. Sealjuures on jätkuvalt avatud kaasarääkimise võimalus mitte ainult volikogus esindatud jõududele vaid kõigile linlastele. Eesti 200 näitab oma käitumisega, et rahvaga rääkimine ja inimeste kaasamine ei ole nende jaoks prioriteet – eelistatakse omavahelisi tagatoavestlusi. Need mahhinatsioonid pole aga Tartu ja tartlaste väärilised ja ma kutsun kõiki – eriti just Eesti 200 poliitikuid – võtma osa meie kodulinna avatud planeeringuaruteludes võrdselt teistega ja õppima selle käigus ka seni võõrana näivat Tartu linnaplaneerimise hinge-elu.“

Eesti 200 on ka varem saatnud sarnase kutse. Tartu sotsid pole soovinud just ülalmainitud põhjustel taoliste poliitmängudega kaasa minna ja lähtuvad ka edaspidi linna puudutavates küsimustes kodanike arvamustest, mida saab parimal viisil väljendada nii läbi vabade valimiste kui seaduse jõuga üldplaneeringuprotsessi.

Kogu info Tartu üldplaneeringu kohta: www.tartu.ee/uldplaneering2040

Foto: Mana Kaasik