Sven Mikser Washingtonis: on äärmiselt oluline jätkata ühtselt sanktsioonipoliitikaga Venemaa suunal

Ann VaidaVälispoliitika

Välisminister Sven Mikser kohtus esmaspäeval, 5. märtsil Washingtonis koos oma Balti riikide kolleegidega USA välisministri Rex Tillersoniga, kellega arutati atlandiüleseid suhteid, julgeolekuolukorda Euroopas, ettevalmistusi NATO tippkohtumiseks ja USA president Donald Trumpi kohtumist Balti riikide presidentidega.

Regionaalsest julgeolekust rääkides rõhutasid Balti välisministrid USA püsiva kohalolu tähtsust regioonis. „USA on meie oluline liitlane ning tänases julgeolekuolukorras seisame me silmitsi samade ohtudega,“ sõnas Mikser. „Ei ole kahtlust, et USA ja Balti riikide liitlassuhe on määratud kestma. Meil on hea meel, et USA uus rahvusliku julgeoleku strateegia näeb ette julgeoleku tugevdamist NATO idatiival,“ ütles välisminister.

Juulis toimuvast NATO tippkohtumisest rääkides rõhutasid välisministrid heidutuse tugevdamise ja Varssavi tippkohtumise otsustega edasiliikumise vajadust. „Olulisel kohal on meie jaoks senisest õiglasem koormajagamine. Selles, et kaitsekulutusi tuleb tõsta, ei ole NATO Euroopa liikmesmaade vahel erimeelsusi. Tähtis on aga jõuda reaalsete tulemusteni,“ rõhutas Mikser. Tillerson tunnustas omakorda Balti riike 2% SKP nõude täitmise eest ning lisaks rõhutasid välisministrid ühiselt EL-NATO koostöö tähtsust.

Kohtumisel räägiti aprillis toimuvast Balti riikide presidentide kohtumisest USA president Donald Trumpiga. „Ettevalmistused on edukalt käimas ning me loodame, et presidentide kohtumiselt tuleb ka konkreetne sõnum kaubandussuhete edendamise ning Balti riikide julgeoleku tugevdamise kohta,“ sõnas Mikser.

Välisministrid käsitlesid kohtumisel ka USA president Donald Trumpi poolt väljakuulutatud terase- ja alumiiniumitariifide küsimust. „Balti riigid on olnud alati vabakaubanduse toetajateks, kes leiavad, et täiendavad piirangud ei ole kellegi huvides,“ nentis Mikser. Välisminister avaldas lootust, et antud küsimuses leitakse võimalused erimeelsuste ületamiseks.

Välisministrid peatusid samuti olukorral Ukrainas. „On äärmiselt oluline hoida atlandi-ülest ühtsust Ukraina küsimuses ning jätkata ühtselt sanktsioonipoliitikaga Venemaa suunal. Vastasel juhul ei ole meie tegevus mõjus,“ ütles välisminister Mikser.