Tallinna sotsiaaldemokraadid kompenseerivad laste visiiditasu eriarstide vastuvõtul

Kirill KlausTallinn

Sotsiaaldemokraatide Tallinna juhatus kinnitas oma põhilised seisukohad tervisevaldkonnas kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks. 

Perearstiabi peab olema paremini kättesaadav Tallinnas tööl käivatele ja õppivatele inimestele, kel perearst mujal, ning arstiabi peab olema tagatud ka ravikindlustuseta inimestele.

Sotsiaaldemokraatide kandidaat Kesklinnas, endine tervise- ja tööminister Riina Sikkut: “Haridus, sotsiaalhoolekanne ja tervishoid loovad sotsiaalset kindlustunnet ja peavad meile kõigile kättesaadavad olema. Omavalitsused on koolipidajad ja vastutavad sotsiaalsete murede lahendamise eest, aga kuigi tervishoid on riigi korraldada, siis saab omavalitsus tervishoiuteenuste kättesaadavust parandada küll. Tallinnas käib tööl ja õpib palju inimesi, kel oma perearst mujal, aga väikese tervisemurega erakorralise meditsiini osakonda ei maksa minna. Samuti on palju katkendliku ravikindlustusega või ravikindlustuseta inimesi, kuid haigus ei küsi kindlustusstaatust. Tallinnale on jõukohane neile esmatasandi arstiabi pakkuda.”

Et vähendada laste tervisemuresid ning avastada võimalikud terviserikked varakult, kompenseeritakse laste visiiditasu eriarstide vastuvõtul.

Koostöös riigiga jätkatakse Lasnamäele Tallinna haigla rajamist ning tühjaks jäävaid Ida-Tallinna Keskhaigla kinnistuid ja ajaloolisi hooneid ei müüda maha, vaid hoonetekompleks võetakse kasutusele eakatele, lastele ja noortele ning peredele suunatud sotsiaal- ja kultuuriobjektina.

Suurt tähelepanu pööratakse ennetus- ja võõrutustegevustele, et aidata uimastisõltuvusest lõplikult vabaneda. Tallinn kui üks Eesti linnadest, kus on küllalt suur uimastisõltlaste osakaal, peab selles küsimuses olema aktiivne ning nõudma riigilt uimastiennetuse ja -teavituse valdkonna ulatuslikumat rahastamist. Ka linnal endal tuleb rahaliselt rohkem panustada, et aidata uimastisõltlastel vabaneda sõltuvusest.

Selleks, et tagada sotsiaal- ja tervisehoiusektoris jätkuvalt kõrge kvaliteet ning lahendada valdkonda kimbutavat tööjõupuudust, tuleb tõsta sotsiaal- ja tervisehoiutöötajate palka. Võimaluste leidmiseks tuleb teha koostööd riigiga.

“Loodetavasti mõistavad koroonaviiruse kriisi tulemusel kõik, et teatud kriitiliste avalike teenuste puhul – nagu tervishoid, haridus ja sotsiaalkaitse – peab kindlasti olema tagatud nende piisav rahastamine, kättesaadavus ja kvaliteet. Oleme sellest Eestis täna kaugel. Õdede palgad on madalad, koolide ja lasteaedade õpetajate omad samuti, Paljud sotsiaalvaldkonna teenused vajavad kõvasti edasi arendamist. Meie jaoks on tervise- ja sotsiaalvaldkond üks kolmest kõige prioriteetsemast valdkonnast linnaruumi ning ettevõtluskeskkonna arendamise kõrval.” kommenteerib
tervisevaldkonna programmi põhimõtteid Tallinna sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid.

Täismahus valimisprogramm avalikustatakse juunikuus.