Tallinna sotsiaaldemokraadid koostavad ööelu päästeplaani

digiTallinn

Tallinna sotsiaaldemokraadid koostavad Tallinna ööelu strateegiat. Koroonaviiruse piirangute tõttu on meelelahutus- ja kultuurivaldkond üks suuremaid kannatajaid. Ööstrateegia üks eesmärk on selle valdkonna kiire kasv pärast seda, kui piirangute aeg läbi saab.

Ööelu seostub ennekõike meelelahutuse ja kultuuriga, kuid puudutab tegelikult palju enamaid valdkondi. Ööstrateegia käsitleb meelelahutus- ja kultuurielu, alkoholi- ja uimastipoliitikat, müra- ja valgusreostuse probleeme, ohutust, taristut ja transporti, LGBT+ inimeste õigusi ja muud.

Sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juhi Raimond Kaljulaidi sõnul nähakse ööelus probleemi, mitte võimalust.

“Tallinna kehtestatud piirangud jäävad kehtima ka peale koroonaviiruse möödumist. See muudab kultuuri- ja meelelahutusettevõtjate tegevuse põhjendamatult keeruliseks. Kui piirangute aeg läbi saab peab Tallinn olema rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline linn 24 tundi päevas. Mitte ükski teine erakond ei võta seda eesmärki tõsisemalt kui meie,” ütles Kaljulaid.

Sotsiaaldemokraatide poolt juhib ööstrateegia koostamist IDA raadio eestvedaja ja kultuurikorraldaja Natalie Mets, kelle sõnul peab Tallinn looma öise linnaelu kontseptsiooni, mis on olemas pealinnadel nagu New York, London, Helsinki, Amsterdam, aga ka Vilnius, Tbilisi jt.

“Sotsiaaldemokraadid kavatsevad linnavalitsuses toetada maailmatasemel linnakultuuri kujunemist ja kujundajaid. Ööelu osadeks on head kultuurisündmused, elusa muusika esitused, ööpäevaringselt kättesaadav transport, kvaliteetne toit ja teenused nagu arstiabi ja lastehoid. Oleme ööelu strateegia koostamisse juba kaasanud kümneid ööelu valdkonna eestvedajaid – kontserdikorraldajaid, klubiomanikke, muusikuid, heli- ja produktsiooniteenuste osutajaid,” ütles Mets.

Lähinädalatel on kavas pöörduda ka ettevõtlusliitude, asumiseltside, siseturvalisuse ja tervise eest vastutavate institutsioonide ja paljude teiste ööeluga seotud organisatsioonide poole, saamaks mõtteid ja tagasisidet ööstrateegia tarbeks. Terviklikku nägemust öise linnaelu korraldusest esitletakse 2021. aasta alguses.

Ööstrateegia ellu viimisel on roll kõigil linnavalitsuse liikmetel ja ametitel, kelle tegevust kooskõlastab ja korraldab öölinnapea, kes saab õiguse osaleda ning sõna võtta linnavalitsuse istungitest sarnaselt praeguste linnaosade vanematega.

Kutsume üles kõiki, kes soovivad Tallinna ööstrateegias kaasa rääkida kirjutama metsnatalie@gmail.com