Tallinna sotsiaaldemokraadid kutsuvad Tallinna linna üles pakkuma pealinlastele majutusasutustes isoleerumise võimalust

digiTallinn

Sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juhatus võttis vastu avalduse, millega kutsutakse üles Tallinna linna kompeseerima isolatsioonivajadusega inimeste majutamise kulud ning kaardistama majutusettevõtted, kes on valmis pakkuma majutust isolatsioonivajadusega inimestele.

“Praegu tuleb kõigil, nii riigil kui ka omavalitsustel, teha kõik, et võimalikult kiiresti piirata viiruse levikut ja sellega kaitsta tuhandeid inimesi haigestumisest haigusesse, millega kaasnevad väga sagedasti rasked tervisekahjused või koguni elu kaotus. Tuleb arvestada, et väga suure osa tallinlaste elamistingimused ei võimalda inimestel olla tegelikult eneseisolatsioonis kui nad osutuvad lähikontaktseks. Tallinna linn on piisavalt jõukas omavalitsus, et inimesi selles olukorras aidata ning sellega toetada ja anda käegakatsutavat abi ka majutusettevõtetele,” selgitas avalduse sisu sotsiaaldemokraatide Tallinna linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid.

Mitmed Eesti kapitaliga loodud majutusettevõtted on valmis nii linna kui ka riigiga koostööd tegema. “Go Hotel Shnelli juba pakub eneseisolatsiooni võimalust inimestele, kes seda vajavad, samas pakkudes turvalist keskkonda teistele hotellikülalistele. Oleme igati valmis nii Tallinna linna kui Eesti riigiga selles vallas paindlikult koostööd tegema. Meie nägemuses vôiks toetus olla kindel summa, mis kompenseeriks osa majutuse hinnast ning vôimaldaks siis juba inimesel endal hotelli oma äranägemise järgi valida,” kommenteeris ettepanekut Go Hotel Shnelli tegevjuht Alver Pupart.

“Mõned hotellid ja muud majutusasutused pakuvad juba praegu võimalust lähikontaktsetel oma raha eest isolatsiooniks nende juures majutuda. Küll aga jääb selline teenus rahaliselt ebasoodsamas olukorras olevatele perekondadele kättesaamatuks, mistõttu on neil peredel suurem risk pere- või leibkonna siseseks nakatumiseks,” seisab Tallinna sotsiaaldemokraatide avalduses.

===========================

Tallinna piirkonna juhatuse avalduse tekst täies mahus:

Tallinna sotsiaaldemokraadid kutsuvad Tallinna linna üles kompenseerima kõikide isoleerimist vajavate tallinlaste majutuskulud kuni 30 eurot ööpäevas.

Praeguses katastroofilises olukorras tuleb inimeste, eriti aga haigestunute kontaktid viia miinimumini. Tallinna sotsiaaldemokraatide arvates on väga oluline, et kõik pealinlased oleksid viiruse eest võrdselt kaitstud.

Tallinna sotsiaaldemokraadid teevad Tallinna linnavalitsusele ettepaneku:
1) kaardistada koostöös Hotellide ja Restoranide Liiduga Tallinna majutusettevõtted, kes on valmis pakkuma majutust isolatsioonivajadusega inimestele;
2) kompenseerida 30 eurot ööpäevas tekkinud majutuskuludest.

SARS-CoV-2 on viirus, mis nakkab kergesti ja mille levik on suur ka kodudes ja töökohtadel. Paljudel inimestel ei pruugi olla kohta, kuhu isolatsiooni perioodiks perekonnast eralduda ning seetõttu on väga suur oht saada haigestunud või lähikontaktsetelt pereliikmetelt kroonviirus. Veebruari lõpus oli igal nakatunud inimesel keskmiselt 2,6 teadaolevat lähikontaktset. Viimase nädala jooksul on Tallinnas tuvastatud keskmiselt 650 uut nakatunut päevas – see tähendab pea 1700 uut lähikontaktset iga päev.

Sotsiaaldemokraatidena seisame kõigi Eesti inimeste võrdse kohtlemise eest ning võitluses viirusega ei tohi ebavõrdsus Eesti ühiskonnas kasvada. Mõned hotellid ja muud majutusasutused pakuvad juba praegu võimalust lähikontaktsetel oma raha eest isolatsiooniks nende juures majutuda. Küll aga jääb selline teenus rahaliselt ebasoodsamas olukorras olevatele perekondadele kättesaamatuks, mistõttu on neil peredel suurem risk pere- või leibkonna siseseks nakatumiseks.

Lätis pakutakse majutusasutustes enese isoleerimiseks kompensatsiooni, kuid seal pole teenus laialdast kasutust leidnud ilmselt just liigsuure omaosaluse tõttu. Kui me tahame, et vajadusel saaksid kõik oma pere paremini kaitsta nakatumise eest, peab kompensatsioon olema piisavalt suur. Kui kompensatsioon oleks 30 eurot ööpäeva kohta ning seda kasutaks umbes pool lähikontaktsetest võiks kulu linnale olla orienteeruvalt 5 miljonit eurot ühes kuus. Arvestama peab ka sellega, et meetme tõhusal kasutuselevõtul väheneks lähikontaktsete arv ajas.

30 euro eest on võimalik praeguses olukorras saada majutust erinevatest Tallinna hotellidest. Oluline on, et linnavalitsus kaardistaks kõik Tallinnas asuvad hotellid ja majutusasutused, mis on valmis isolatsiooni teenust mõistliku hinna eest pakkuma ning teeks nendega kokkulepped lähikontaktsete majutamiseks. Vajaliku summa võiks linn katta oma likviidsuspuhvrist.