Tallinna Sotsiaaldemokraadid lubavad väärikat kodu kõigile Tallinna elanikele

Kirill KlausTallinn

Sotsiaaldemokraatide Tallinna juhatus kinnitas oma põhilised seisukohad sotsiaalvaldkonnas kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks. Programmiosa kandev mõte on, et iga inimene väärib turvalisust kodu, mis vastab inimese individuaalsetele vajadustele. Kodu peab võimaldama iseseisvat hakkama saamist ning eluksvajalike teenuste pakkumisel tuleb linnal lähtuda koduläheduse printsiibist.

Sotsiaaldemokraatide kandidaat Kesklinnas, endine tervise- ja tööminister Riina Sikkut toonitab, et turvaline kodu peab olema tagatud kõikides vanusegruppides linlastele: “Igaühel on õigus kodule. See on turvatunde ja väärikuse küsimus. Tallinnal on kohustus tagada vajajatele sotsiaalpind, igale lapsele kodu ja eakale oma kodus võimalikult kaua elamiseks tugi ja abi. Üürituru hinnarekordid ei peaks kedagi koduta jätma või Tallinna piiri taha sundima. Aga kodust saab ka tööle ja kooli ja lasteaeda ja mujale – piiratud liikumisvõime ei tohi kedagi koju lukustada, ole sa vana või noor.”

Koostöös riigiga luuakse kõigile abi vajavatele lastele tõhusat abi pakkuv hooldus ja kriisihooldusperede võrgustik. Nendele peredele, kes on valmis abi vajavaid lapsi aitama pakutakse linna poolt koolitus- ja nõustamisprogrammi.

Võimalused väärikalt vananeda luuakse kõigile Tallinna elanikele. Selleks pööratakse erilist tähelepanu pikaaegse ja koduhoolduse teenustele, parandades nii nende kvaliteeti kui ka kättesaadavust. Lisaks arendatakse edasi Tallinna Iru Hooldekodu ja ehitatakse Tallinnasse juurde vähemalt üks uus kaasaegne hooldekodu. Samuti edendatakse mitmekülgset koduhooldust, et eakad saaksid soovi korral elada võimalikult kaua kodus.

Olulisel kohal on sotsiaalkorterid ning taskukohaste hindadega üürimajad, mis oleksid sobilikud erinevate vajadustega sihtrühmadele. Nende loomiseks alustatakse läbimõeldud koostööd arendajatega.

“Aastatuhande alguses liikus Tallinn munitsipaalelamute ehitamisega edasi väga jõuliselt. Olid ehitusprogramm nagu “5000 korterit Tallinnas”. Paraku on viimastel aastatel munitsipaaleluruume juurde tulnud väga vähe ning praegune linnavalitsus ei kavanda suuremahulist munitsipaalehitust ka tulevikus. See peab muutuma. Me peame tagama eluasemed abivajajatele, eriti mõeldes lastega peredele, erivajadustega inimestele ja eakatele,” ütles
sotsiaaldemokraatide Tallinna linnapea kandidaat Raimond Kaljulaid.