Tallinna Sotsiaaldemokraadid plaanivad remontida kõik lasteaiad

Kirill KlausHaridus

Sotsiaaldemokraatide Tallinna juhatus kinnitas oma põhilised seisukohad hariduse valdkonnas kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks. Renoveeritakse kõik Tallinna lasteaiad ja renoveerimist vajavad koolid, tagatakse kvaliteetne psühholoogiline nõustamine kõigis koolides ja lasteaedades ning vähendatakse lasteaia kohatasu.

Sotsiaaldemokraatide kandidaat Põhja-Tallinnas, õpetaja Jaak Juske rõhutab, et pealinna hariduses peab rohkem tähelepanu pöörama solidaarsusele ning digivõimekuse tõstmisele.

“Sotsiaaldemokraatide arvates on oluline suurendada hariduses solidaarsust. Selleks tuleb vähendada lasteaia kohatasu, viia lasteaia- ja kooliõpetajate palgad võrdsele tasemele, toetada erivajadusega lapsi ning tugevdada koolide digitaalset võimekust. Meie jaoks on oluline ka kaasaegse õpikeskkonna loomine, nii on viimane aeg remontida kõik pealinna lasteaiad ja asuda uuendama veerand sajandi eest korrastatud koolimaju,” ütles Juske.

Sotsiaaldemokraatide programmis on olulisel kohal keelekümblus juba lasteaia tasemel, sest võimalus head eesti keelt õppida peab olema kõigil lasteaialastel. Samas luuakse teise keele õppimise võimalus kõigile lasteaialastele ning seda soositakse makstes linna poolt täiendavalt pool keelekümbluse õpetajate palkadest. Lasteaiaõpetajate palgatõus viiakse läbi samaaegselt kooliõpetajate palgatõusuga ning kõigi lasteaia ja kooli töötajate puhkuseid pikendatakse vähemalt 35 päevani.

Lisaks lubavad sotsiaaldemokraadid algatada arutelu vene koolide tulevikust Tallinnas kaasates sellesse protsessi lapsevanemaid, õpetajaid, õpilasi, teadlasi, lasteaiajuhte, haridus- ja teadusministeeriumit ning kõiki poliitilisi jõude.

Hariduslike erivajadustega lastele pakutakse piisavat tuge kõigil haridustasemetel ning õppeasutusi toetatakse erivajadustega lastega tegelemisel. Et vähendada õpetajate ja tugispetsialistide puudust töötatakse välja motivatsioonipakett, mille raames makstakse riigipoolse õpetajate palkade külmutamise ajal igakuiselt Tallinna õpetajatele ja tugispetsialistidele 50-eurost palgalisa ning lubatakse Tallinna haridustöötajatel kasutada
erisoodustusmaksuvaba sporditoetust.

“Riik on andnud tööandjale võimaluse toetada töötaja sporditegevust erisoodustusmaksuta. Tallinna linn seda oma haridusasutustel kasutada ei luba ja see ei ole õiglane. Füüsiline aktiivsus on üks headest võimalustest, kuidas hoida õpetaja vaimset tervist järjest kasvava töökoormuse tingimustes,” leiab Tallinna Sotsiaaldemokraatide Kristiine osakonna juht, lasteaia direktor Margit Hiiet.

Täismahus valimisprogramm avalikustatakse juunikuus.