Tallinna sotsiaaldemokraadid: Tallinna eelarves on kriisiajale sobimatuid kulutusi

digiTallinn

Tallinna Linnavolikogus toimub täna linnaeelarve esimene lugemine. Tallinna sotsiaaldemokraadid tunnustavad sotsiaalvaldkonna kulutuste suurendamist, mis on kõigiti ettenägelik, arvestades olukorda majanduses, suurenevat tööpuudust ja inimeste sissetulekute vähenemist. Samal ajal ei pea sotsiaaldemokraadid õigeks järgmisel aastal kriisiajale sobimatute kulutuste tegemist – näiteks Tallinna Lauluväljakule 30 000 eurose pildistamistausta soetamist.

Sotsiaaldemokraatide piirkonna juhi Raimond Kaljulaidi sõnul soovivad sotsiaaldemokraadid olla konstruktiivne opositsioonijõud ning käsitleda eelarvet tasakaalustatult.

“Me kindlasti kiidame heaks sotsiaalvaldkonna kulutuste suurendamise. Kui oleksime juba täna linnavalitsuses esindatud, siis kindlasti oleksime ka meie pidanud kriisiaastal õigeks seda, et rohkem raha suunataks inimeste toetamiseks. Tõsi, me oleksime eriti eakatele ja peredele mõeldud toetusi tõstnud veel enam, kuid tunnustame, et suund on igal juhul väga õige. Kahjuks ei pöörata valitsuse tasemel piisavalt tähelepanu sellele, et kroonviiruse kriis tähendab väga paljudele leibkondadele sissetulekute vähenemist ja töökoha kaotust ning neid inimesi, eriti lastega peresid, tuleb kindlasti toetada. Tallinnas tehakse seda järgmisel aastal suuremas mahus kui varasemalt ja seda hoolimata linnaeelarve tulude vähenemisele,” ütles Kaljulaid.

Samal ajal tuleks Kaljulaidi sõnul linnaeelarve kindlasti veel üle vaadata ning tõmmata maha kulutusi, mida kriisiaastal ei pea tegema.

“Me ei pea kriisiaastal suurendama linna keskselt tehtavaid avalike suhete kulutusi. Näiteks: me ei pea ostma lauluväljakule kolmekümne tuhande euro eest pildistamistausta. See pole eraldivõetuna suur summa, kuid sarnaseid ülemääraseid ja kriisiajale sobimatuid kulutusi on linnaeelarves kahjuks väga palju,” ütles Kaljulaid.

Samuti on sotsiaaldemokraadid kriitilised, et piisavalt ei panustata jalakäijate ja jalgratturite ohutuse ja mugavuse tagamisse.

“Teede korrashoiule nähakse ette suurusjärgus sama summa, mis see on olnud viimased 5-6 aastat. Pole vaja teha kulukaid läbimurdeid – teeme parem korda inimeste kodutänavad, laste kooliteed ja need teed ja tänavad, mida mööda tallinlased igapäevaselt liiguvad tööle ja koju. See on üks olulisemaid muutusi, mida soovime ellu viia, kui meil õnnestub osaleda järgmiste valimiste järgselt Tallinna koalitsioonivalitsuse töös – tahame palju enam panustada kõigile ohutu ja mugava linnaruumi loomisesse. Loodame, et sellest saab eelseisvate valimiste üks põhiküsimusi ning sotsiaaldemokraatidel on selles küsimuses kindlasti teiste ees tubli eelis,” ütles Kaljulaid.