Tallinnas hakatakse Marju Lauristini juhtimisel Euroopa tulevikku mõtestama

Ann VaidaEuroopa

Tallinnas, Space X sündmuskeskuses, toimub 12. mail Euroopa Parlamendi S&D fraktsiooni rahvusvaheline diskussiooniüritus ”Our choice: A Social Europe”.

Euroopa Parlamendi saadikud koos 10 Euroopa Liidu liikmesriigi parlamendiliikmete, rahvusvaheliste ja Eesti ekspertide, ametiühingute, ettevõtjate ja sotsiaalteadlaste, üliõpilaste ja kodanikuühiskonna esindajatega arutlevad selle üle, mida on Euroopal õppida Põhjamaade sotsiaalse mudeli kogemustest, kuidas toime tulla liikmesriikide vahel haigutava heaolukuristikuga ning vananeva rahvastikuga, milliseks peaks kujunema digitaalse Euroopa jätkusuutlik töö-ja sotsiaalpoliitika.

Kõnelevad Eesti töö- ja tervisehoiuminister  Jevgeni Ossinovski, Europarlamendi majanduskomisjoni aseesimees ja sotsiaaldemokrataliku saadikurühma asepresident Udo Bullmann, Soome innovatsiooniagentuuri SITRA tippspetsialist Paavali Kukkonen, endine Taani välisminister Mogens Lykketoft ja teised.

Arutelu modereerivad  Marju Lauristin ja Indrek Treufeldt.

Marju Lauristin:  Arutelu aluseks on Euroopa Komisjoni esitatud visioon sotsiaalse Euroopa tulevikumudelite üle (vt. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_en.pdf ).

Selle diskussiooni tulemusel soovitakse sõlmida Euroopa sotsiaalse arengu kokkulepe, mis usutavasti tuleb  päevakorda just Eesti eesistumise ajal.

Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide arvates, kelle algatusel see üritus toimub, on sellise kokkuleppeni jõudmine Euroopa Liidu tuleviku võtmeküsimus.

Arutelu on võimalik jälgida ja selles virtuaalselt osaleda: http://www.europe-together.eu/  ja DELFI TV-s.