TANEL KIIK: lisaraha õpetajatele on õige samm, aga mis saab edasi?

PiretHaridus

Sotsiaaldemokraat Tanel Kiik avaldas täna riigikogus heameelt selle üle, et peagi lisanduvad õpetajate palgafondi need 9 miljonit eurot, mis õnnestus aasta alguses eri ministeeriumite pingutuste tulemusena leida. Tänu sellele lõppes 30. jaanuaril ka õpetajate streik.

Lisaraha eraldamise õpetajatele näeb ette 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise eelnõu, mis läbis täna õhtul riigikogus esimese lugemise.

„Mis edasi saab, on minu meelest veelgi olulisem. Tegelikult ei ole haridusvaldkonna murekohad veel kaugeltki lahendatud. Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja meie riigikogu fraktsioon peavad väga oluliseks, et me leiame kokkuleppe haridustöötajate, riigi ja kohalike omavalitsuste vahel laiapõhjaliste läbirääkimiste käigus, kus sõlmitakse usalduslik kollektiivleping. Ühiselt tuleb kokku leppida järjepidevas palgatõusus ning lahendada õpetajate ülekoormuse probleem. Samamoodi on vaja saada selgus haridustöötajate karjäärimudeli ja järelkasvu tagamise küsimustes,“ rääkis Kiik.

Hariduses on tema sõnul ohtralt väljakutseid, mis ootavad lahendamist. „Riigieelarve muutmine on üks konkreetne, aga tegelikult väike samm õiges suunas. Suured sammud ja suured kokkulepped on nüüd valitsuse, omavalitsuste ja õpetajate ametiühingute teha,“ märkis Kiik.

Tänu lisarahale ehk siis nii 2024. aasta põhieelarvele kui riigieelarve muudatustele kasvab õpetajate keskmine palk tänavu kokku 6,6 protsendi võrra, jõudes 2184 euroni.