Tartu linn võtku lasteaiatoidust 1 euro enda kanda

Kertu ValgeTartu

Tartu linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon esitas täna 2018. aasta lisaeelarvesse ettepaneku, mis kohustab Tartu linna kandma osa lasteaiatoidu maksumusest, et ohjata lastevanemate kulutuste kasvu ja panustada laste tervisesse.

Sotsiaaldemokraatide muudatusettepaneku kohaselt jääb linna maksta üks euro iga lapse toidupäeva eest.

Volikogu revisjonikomisjoni esimehe Kadri Leetmaa sõnul peab lisaeelarve keskenduma  linna prioriteetidele, milleks on lapsevanemate parem toimetulek. „Reformierakond ja Keskerakond on kahjuks ära unustanud koalitsioonileppesse kirja pandud lubaduse ohjata lasteaiatasude tõusu,“ märkis Leetmaa.  „Lasteaia kohatasu on seotud miinimumpalgaga ning kui linnavalitsus midagi ette ei võta, siis tõuseb see Tartus järgmisel aastal 75 euroni kuus.“ Lisaks kohatasule tuleb lastevanematel maksta ka toiduraha, mis kokku tähendab ühe lapse kohta enam kui saja euro suurust kulu.

Heljo Pikhofi sõnul on sotsiaaldemokraatide ettepanek üheselt ka laste tervisliku toitumise huvides, mis ühtlasi paneb lasteaias ja kooliskäivad lapsed võrdsemasse olukorda. „Loodame, et volikogu enamusel jagub  kindlameelsust selle muudatuse poolt hääletada. Vastasel juhul on oht, et osa vanemaid loobub lasteaias pakutavast hommikusöögist või õhtuootest selleks, et kuludelt kokku hoida.,“ ütles Pikhof. Tegu on meetmega, mis panustab meie laste tervisesse ja mida ei saa ka kuidagi väärkasutada, lisas ta.

Lasteaiatoidu toetamine hakkaks kehtima alates 1. septembrist ning tähendaks tänavu linnale ligikaudu 280000 euro suurust täiendavat kulu.

Lisaks taotlevad sotsiaaldemokraadid lisaeelarvest lasteaedade asendus- ja motivatsioonifondi vahendite suurendamist 250000 euroni.

Lisainfo:

Kadri Leetmaa

kadri.leetmaa@ut.ee

Heljo Pikhof

heljo.pikhof@riigikogu.ee