Tartu sotsiaaldemokraadid toetavad abieluvõrdsust

digiTartu

Täna õhtul kogunes Sotsiaaldemokraatliku erakonna Tartu piirkonna juhatus erakorralisele koosolekule ja kujundas oma seisukoha abieluvõrdsuse küsimuses, lähtudes erakonna alusväärtustest ning liikmeskonna ootustest.

Oleme seisukohal, et on aeg tagada kõigi õigus võrdsele kaitsele, sõltumata nende soost, vanusest, rahvusest või seksuaalsest sättumusest. Tartu sotsiaaldemokraadid on veendunud, et samast soost paaridele tuleb tagada Eestis samad õigused, mis kõigile teistele.

Praegu on meil valitsus, kus üks koalitsiooni osapooltest on järjekindlalt solvanud vähemusi ja kõnelenud kehtiva kooseluseaduse tühistamisest. Kujunenud olukorras käsitleme algatatud petitsiooni laiema protestina vähemusi kiusava valitsuse ja kavandatava abielureferendumi vastu.

Tartu piirkonna juhatus tunnustab Noori Sotsiaaldemokraate, kelle algatatud toetusmeeleavaldused on pannud aluse muutustele, mis viivad meid mõistavama ja solidaarsema ühiskonna poole.   

Toomas Jürgenstein, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tartu juhatuse liige: “Meie hulgas on inimesi, kes toetavad sooneutraalset abielu ja neid, kes peavad täna esmaseks lahenduseks kooseluseaduse rakendusaktide kiiret vastuvõtmist. Kutsun neid kõiki petitsiooni toetama – loome üheskoos ühiskonda, kus on rohkem õnne ja vähem vihkamist.”

FOTO: Mana Kaasik