Tartu võtab kergliiklusteed luubi alla

Kertu ValgeTartu

Tartu linnavalitsus loob kõnni-ja jalgrattateede arendamise komisjoni, et muuta linnaruum kergliiklejatele ohutumaks ja mugavamaks.

Märtsis tööd alustav komisjon töötab välja kõnni- ja jalgrattateede renoveerimise ning rajamise kava aastateks 2014-2017. Veel tegeleb komisjon jalgrataste parkimisvõimaluste ja hoidmistingimuste parandamise ning muude kergliiklejate jaoks aktuaalsete teemadega.

Umbes 20-inimeselisse komisjoni kaasatakse kergliiklejaid ja liikumis- ning nägemispuudega inimesi ühendavate organisatsioonide liikmeid. Samuti löövad komisjonis kaasa linnavolikogu erakondade ja valimisliitude esindajad.