Toomas Jürgenstein: Eesti metsandus saab tulevikuks selged suunised

PiretMetsandus, Tartu

Toomas Jürgenstein

Riigikogus oli täna esmakordselt arutelu all  metsanduse arengukava, mis annab metsanduse vallas selged suunised tulevikuks. Keskerakonna ja EKRE ettepanek arengukava parlamendi menetlusest tagasi lükata kukkus läbi.

„Metsanduse arengukava on  kompromiss. Selle laiemaks eesmärgiks on ökoloogiliselt terve ja vastupidav ning pikaajalises perspektiivis süsinikuvaru kasvatav mets ning puitu kõrgelt väärindav tööstus. Puitu eelkõige pikaajalistesse toodetesse siduv tark tööstus loob ka töökohti,“ ütles sotsiaaldemokraatide nimel kõnelenud Toomas Jürgenstein.

Ökoloogiliselt terves metsas on tema sõnul tagatud elurikkuse, ökosüsteemide säilimise ja kliimaeesmärkide täitmine.

Jürgenstein tõstis esile keskkonnaminister Madis Kallase rolli metsanduse arengukava valmimisel. See on olnud väga keeruline protsess täis tasakaalupunkti otsinguid, kuna huvigruppide ootused olid erinevad.