Tootearenduse toetuse maksimaalne summa kahekordistub, muutuvad ka tingimused

Ann VaidaEttevõtlus

rene tammist

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist allkirjastas eelnõu, mille tulemusel laieneb tootearendustoetus töötlevalt tööstuselt kogu tööstussektorile, tõuseb maksimaalne taotletav toetussumma üle kahe korra ning edaspidi on võimalik toetust saada lisaks väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ka suurettevõtetel.

Tammisti sõnul maandab eelmisel aastal ellu kutsutud toetus ettevõtjate tootearenduse riske, mida tihti seostatakse tootearendusprojektidega. „Selleks, et julgustada Eesti ettevõtteid investeerima innovatsiooni, rohkem kui kahekordistub tööstusettevõtjate jaoks loodud toetuse suurim summa, võimaldades ambitsioonikamaid arendusi,“ märkis Tammist. Seni kehtiva määruse järgi on maksimaalne toetussumma 200 000€. Uue määruse kohaselt tõuseb summa 500 000€-ni.

Ühtlasi oli varasemalt mõeldud toetus vaid töötleva tööstuse väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Muudatus võimaldab toetust taotleda kõigil tööstussektori ettevõtetel, olenemata valdkonnast, kus ettevõte tegutseb. „Paratamatult on tootearendus ettevõtete jaoks kõrge riskiga valdkond, mistõttu esialgne toetus üldse väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele loodi. Sama ohu ees seisavad ka suurettevõtted, nii et näeme vajadust loodud toetust nendele võimaldada,“ lisas Tammist

Seoses sellega, et toetusi hakatakse maksma riigieelarve vahendite asemel struktuurifondide eelarvest, muutub ka meetme maksimaalne toetusmäär, mis seni oli kõigile taotlejatele ühetaoliselt kuni 70%. Uute tingimustega on toetusmäärad küll madalamad, kuid diferentseeritud lähtuvalt ettevõtte suurusest. Selleks, et võimaldada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele parem potentsiaal kasvuks, on nendele mõeldud toetusmäär vastavalt 45% ja 35%. Suurettevõtete jaoks on toetusmäär 25%. Muudetud tingimustega on plaanis alustada hiljemalt juunis.

Toetust saab hakata taotlema Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest, kes nõustab ettevõtjaid ja teostab ka rahade kasutamise järelevalvet. Toetuse maksimaalne suurus on ühe projekti kohta 500 000 eurot ja minimaalne 20 000 eurot. Ettevõtja oma panus sõltub ettevõtte suurusest ja projekti kestus võib olla kuni kolm ja pool aastat. Toetuse taotlemiseks peab ettevõtte viimase kahe majandusaasta keskmine müügitulu olema vähemalt 200 000 eurot.