Üldkogu avaldus: lõpetada Eesti riigi õhukeseks viilimine!

digiUncategorized

Me ei usu muinasjuttu õhukesest riigist, kus edu peituvat omakasupüüdlikus konkurentsis, kus madalad maksud tagavat suurema võrdsuse ja kus ääremaastumine olevat kaotajate vabandus. Ebavõrdsus, ebaõiglus ning ääremaastumine on kahjulik ja teeb riigi vaesemaks.

Me tahame teistsugust Eestit. Eestit, kus arengust saavad osa kõik elanikud, kus au sees on solidaarsus, väärikus ja isikuvabadused. Kus edu nimel tehakse koostööd ja kus igas Eestimaa paigas leiab sobiva ning tasuva töö ja saab hea hariduse.

Kriis on näidanud selgelt kätte, mida peaksime muutma, et minna uutele katsumustele vastu tugevamana. Kohalike omavalitsuste valimised pakuvad valijale võimaluse otsustada, kas soovime teha sellest õppetunnist vajalikud järeldused või jätkata vanaviisi.

Seame põhieesmärgiks kohalikel valimistel ääremaastumise pidurdamise. Tugev kogukond ja omavalitsuste ülene koostöö on aluseks omanäoliste piirkondade arengule, mille hästi ligipääsetavad tõmbekeskused tasakaalustavad Eesti ebaühtlast arengut.

Peame muutma Eesti ühiskonnaks, kus on tegelikult kaitstud igaühe Isikuvabadused ja õigused. Eestis peavad olema tagatud võrdsed võimalused kõigile, sõltumata soost, vanusest, rahvusest, seksuaalsest sättumusest, erivajadustest. Kriis võimendas ebavõrdsust, olgu selle põhjuseks elukoht, vanus, keeleoskus, palgalõhe, ebapiisav toetus omastehooldajatele, hariduslik ebavõrdsus või palgavaesus. Kriis näitas, et ebavõrdsuse hind on inimeste elud. Oleme ebavõrdsuse kasvu vastu.

Sotsiaaldemokraatide eesmärk on põhjamaiseid väärtusi tegelikult järgiv Eesti.