Vanemad Sotsiaaldemokraadid: eakate hääl peab ühiskonnas rohkem kõlama

Ann VaidaEakad

Ühendus Vanemad Sotsiaaldemokraadid võttis täna Viljandis vastu otsuse, mis teeb kõigile uutele  linna- ja vallavolikogudele ettepaneku luua volikogu juurde eakate nõukogu, et panna vanemaealiste inimeste hääl enam kõlama.

„Eesti vananeb.  Ajal, kui meil on üha rohkem eakaid, on kogu ühiskonna huvides, kui vanemad inimesed saavad neid puudutavates asjades enam kaasa rääkida. Seetõttu tuleb oktoobris valitavate uute linna- ja vallavolikogude juurde moodustada eakate nõukojad,“ selgitas Vanemate Sotsiaaldemokraatide president Paul Lettens üldkogu otsust.

Lettensi sõnul tuleb loodavatele nõukodadele anda võimalus osaleda neis valla või linna tegevustes ja otsustusprotsessides, mis on seotud eakate, nende elutingimuste ja neile pakutavate teenustega.  „Eesmärgiks on toetada eakama elanikkonna heaolu, tervist, iseseisvat elu ja ka tööelu, sest kümned tuhanded pensionärid käivad täna tööl,“ rääkis Lettens. „Vanemad inimesed on ühiskonnale ka suur vara. Nad peavad saama suurema õiguse mõjutada neid puudutavaid valikuid. Ühtlasi oleksid need nõukojad tubli samm kodanikuühiskonna arendamise teel.“

Järgmise etapina võiks kirjutada seadusesse, et omavalituste juures tegutsevad eakate nõukogud ehk teha nad kohustuslikeks, pakkus Lettens. Seda on näiteks teinud Soome, kus vastavate nõukogude tegevus on seadusandlikul tasandil reguleeritud.

Üldkogul esinenud Vanemate Sotsiaaldemokraatide peasekretär ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Heljo Pikhof keskendus tervishoiuga seotud väljakutsetele. „Suureks murekohaks on tervena elatud aastate vähenemine. See langustrend vajab veel põhjalikumat analüüsi, kuid ühe põhjusena võib välja tuua selle, et nooremates vanuserühmades on hakanud levima kroonilise loomuga haigused. Nii on jõudsalt kasvanud haigestumine sisesekretsiooni, toitumis- ja ainevahetusehaigustesse ning lihasluukonna haigustesse,“ sõnas Pikhof. Üheks lahendusteeks oleks siin inimeste tervisekäitumise otsustav paranemine, lisas ta.

Viljandi Sakala keskuses toimuva Vanemate Sotsiaaldemokraatide üldkogu avakõne pidas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Helmen Kütt. Üldkogu jätkub Pensionäride Ühingute Liidu presidendi Andres Ergma kõnega, mis käsitleb pensionäride elujärje parandamist. Toomas Alatalu võtab vaatluse alla kuuma suve välispoliitikas.