Vanemad Sotsiaaldemokraadid valisid presidendiks Arno Arukase

digiEakad

Täna Pühajärvel oma üldkogu pidanud ühenduse Vanemad Sotsiaaldemokraadid liikmed valisid oma uueks presidendiks Arno Arukase ja keskendusid väärika vananemisega seotud muredele ning nende lahendamisele.

Üldkogu valis Vanemate Sotsiaaldemokraatide asepresidentideks Merike Metstaki, Antti-Pekka Mustoneni ja Anne Viira. Ühenduse peasekretärina jätkab riigikogu liige Heljo Pikhof.

„Valitsus paneb praegu kokku 2021. aasta riigieelarvet, kus meie teravdatud tähelepanu all on pensionitõusu väljavaated ja kõik see, mis puudutab omastehooldust ja paremaid teenuseid soliidses eas inimestele. Kuna 2020. aasta eelarve valmistas selles vallas pettumuse, siis seda enam ootame siin positiivseid arenguid,“ ütles Arukask.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar rääkis üldkogul poliitilisest olukorrast.

Üldkogu raames peetaval seminaril esinesid ettekannetega spetsialistid. Dementsuse Kompetentsikeskuse hoolekandevaldkonna arendusjuht Katre Pall käsitles sotsiaalteenuste kättesaadavust ja MTÜ Omastehoolduse juhatuse liige Ivar Paimre võttis vaatluse alla selle, milline on hoolduskoormuse mõju peresuhetele Eestis ja teistes riikides.