Venemaa kodanikele kehtestatakse uued sanktsioonid, tudengid saavad õpingute lõpetamiseks pikendada elamisluba aasta võrra

PiretUkraina, Uncategorized

Valitsus otsustas täna piirata Venemaa kodanikele nii viisade väljastamist kui välispiirilt riiki sisenemist ning Venemaalt pärit tudengid saavad võimaluse pikendada elamisluba aasta võrra, et oma õpingud lõpule viia.

Siseminister Lauri Läänemets toetab täiendavaid piiranguid Vene Föderatsiooni kodanikele. Venemaa jätkuva sõjategevuse tõttu Ukrainas tuleb ennetavalt maandada Vene Föderatsiooni kodanike sisserändega kaasnevaid ohte julgeolekule. Samas vajas lahendust olukord, kus kevadel kehtestatud sanktsioonide tõttu sattusid ootamatusse olukorda need Venemaalt pärit tudengid, kes ei jõudnud nominaalajaga oma õpinguid lõpetada. „Paljude nende noorte jaoks võib tänases olukorras koju pöördumine olla ohtlik, sest nad on võtnud sõna Ukraina kaitseks ning kritiseerinud Venemaa agressiooni ja režiimi. See on Venemaal kriminaalkorras karistatav,“ märkis siseminister.

„Tegin sellest tulenevalt valitsusele ettepaneku pikendada erandkorras nende tudengite elamislubasid ühe aasta võrra, et nad saaksid oma õpingud siin lõpetada. Kui tagasipöördumine kodumaale on nende tudengite jaoks ohtlik ka pärast õpingute lõpetamist, on neil võimalus teiste riikide kodanikega võrdsetel alustel taotleda Eestis varjupaika,“ ütles Läänemets.

Läänemets rõhutas, et toetab välisministri algatust tõkestada Schengeni turismiviisade väljastamine Venemaa kodanikele. „Venemaa kodanikud peavad aru saama, et nende riik on alustanud sõda Euroopas ja selle põhimõtete ning väärtusruumi vastu. Ajal, mil Ukraina rahvas kannatab, ei saa Euroopas puhkamine olla Venemaa kodanike jaoks iseenesestmõistetav vabadus,“ ütles siseminister. Tema kinnitusel otsitakse juba praegu võimalusi Venemaa kodanike liikumisvabaduse tõkestamiseks, kuid reaalse efekti omamiseks on tarvis viisapiiranguid rakendada kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide poolt. „Üksikute riikide piirangutel oleks praktikas efekt vähene. Lisaks lõhume sellega Euroopa Liidu ühtsust sanktsioonipoliitikas. Seetõttu tuleb välisministrit toetada antud küsimuses Euroopa Liidu ülese kokkuleppe saavutamisel,“ ütles Läänemets.

Muudatused hakkavad kehtima tuleval nädalal.