74% Eesti kodanikest hääletaks praegu Euroopa Liitu kuulumise poolt

Kirill KlausEuroopa

Euroopa Parlamendi liikme Marina Kaljuranna tellitud ning Turu-uuringute AS-i poolt oktoobris läbi viidud avaliku arvamuse küsitluse kohaselt hääletaks kolmveerand Eesti kodanikke praegu rahvahääletusel Euroopa Liitu jäämise poolt.

„Kuna Euroopa Liit on viimastel aastatel üle elanud mitu kriisi, on Eesti kodanike toetus meie riigi kuulumisele liitu üllatavalt tugev,” ütles küsitluse tellinud sotsiaaldemokraat Marina Kaljurand. „Heameel on tõdeda, et seda toetust ei ole suutnud vähendada ka pidevad Kremli propagandakanalite ning EKRE rünnanud Euroopa Liitu vastu.”

Küsitluse kohaselt hääletaks 74% Eesti kodanikest praegu rahvahääletusel Euroopa Liidu liikmeks jäämise küsimuses poolt, 16% vastu ning 10% küsitletutest ei osanud oma seisukohta kujundada.

Keskmisest kõrgem on toetus Eesti liikmelisusele nooremate inimeste, tallinlaste ning kõrgharidusega inimeste hulgas. Keskmisest madalam on toetus liikmelisusele muust rahvusest kodanike, alla keskharidusega vastajate ning madalama sissetulekuga kodanike seas.

Üle keskmise toetavad Eesti liikmelisust Euroopa Liidus sotsiaaldemokraatide, Reformierakonna ning Isamaa valijad. Kõige väiksem on toetus EKRE valijate seas, kuid ka nende hulgas on toetajaid enamus ehk 54%.

„Küsitlus näitab, et Eesti kodanikud peavad Euroopa Liitu meie riigi jaoks vajalikuks ning nende ootusi ei tohi alt vedada. Eesti esindajate ülesanne Euroopa Liidus on teha tööd selleks, et euroliit tugevneks ning suudaks paremini oma kodanike huve kaitsta,” sõnas Marina Kaljurand.

Turu-Uuringute AS küsitles vahemikus 3.-13. oktoober 1039 inimest, neist 883 olid valimisealised Eesti kodanikud.