Alkoholipoliitika karmistamine läbis riigikogus esimese lugemise

Ann VaidaTervishoid

Alkoholi- ja reklaamiseaduste muutmise seaduse eelnõu läbis kolmapäeval riigikogus esimese lugemise, muudatusettepanekute tähtajaks määrati 5. aprill.

„Igaüks, kes seda eelnõu loeb, saab õige ruttu aimu seadusemuudatuste tegelikust eesmärgist: mitte keelata müük, vaid vähendada alkoholi nähtavust avalikus ruumis ning piirata alkoholi kättesaadavust ja reklaami,“ rääkis tervise- ja tööministerJevgeni Ossinovski täna riigikogus peetud kõnes. „Tõenduspõhiselt vähendavad valitud meetmed oluliselt alaealiste alkoholitarvitamist ja alkoholi liigtarbimist, tagab turvalise keskkonna ning vähendab alkoholist tingitud kuritegevust, sotsiaalseid probleeme ja tervisekahjusid.“

Ministri sõnul ei võta eelnõu riigilt kohustust jätkuvalt tegeleda jõuliselt alkoholismi tagajärgede ja raviga, kuid ilma selle eelnõuta on rahva tervise kaitse terviklikkus mõeldamatu. Eelnõuga viiakse Eesti alkoholipoliitika kooskõlla ka Maailma Terviseorganisatsiooni globaalse alkoholistrateegiaga.

Lisaks alkoholi reklaamipiirangutele puudutavad eelnõu muudatused kauplustele esitatavaid nõudeid, et vähendada oluliselt alkoholitoodete avalikku eksponeerimist. Alkohoolsed joogid peavad edaspidi olema poodides paigutatud teistest kaupadest eraldi ega tohi olla märgatavalt nähtavad õuest. Lisaks kehtestab eelnõu piirangud üle 450-ruutmeetrise müügipinnaga kauplustele. Nendes kauplustes ei tohi alkohol olla nähtav ka ülejäänud müügisaalist. Juhul, kui alkohoolsed joogid on müügisaalis nähtavad, tuleb kaupluse müügisaali suurus deklareerida majandustegevuse registris, et tarbijakaitseameti järelevalvet lihtsustada.

Edaspidi peab alkoholireklaamis sisalduv teave olema minimalistlik, keskenduma tootele ja olema esitatud positiivse õhkkonna kirjeldamiseta. Keelatud on mis tahes viited alkoholi positiivsele mõjule ja alkoholitarbimise seostele tähtpäevade ja sündmustega. Sotsiaalmeedias keelatakse alkoholikäitlejate poolt tehtav alkoholireklaam täielikult, välja arvatud nende endi veebilehel.

Eelnõuga keelustatakse ka alkoholi välireklaam ning pikendatakse kellaajalist reklaamipiirangut raadios ja teles kella 21-lt 22-ni. Alkoholireklaami ei tohi esitada ka ajalehe ja ajakirja ning nende lisaväljaannete esi- ja tagakaanel.

Poodides keelatakse alkoholi degustatsioonid ja happy hour ehk võimalus pakkuda mingitel tundidel alkoholi tavapärasest soodsamalt. Samuti ei tohi alkohoolse joogi multipakendi ostmine olla soodsam kui üksiku joogi ostmine.

Eelnõus karmistatakse ka müüjatele kehtestatud nõuet tuvastada alkohoolsete jookide ostja vanus. Seadusemuudatusega lubatakse kontrollostud nii alaealistele alkoholimüügi keelu täitmise kontrollimiseks kui ka salaalkoholi müügi tuvastamiseks.

Juriidiliste isikute puhul hakkab reklaamiseaduse rikkumise trahvi ülemmäär olema 50 000 eurot. Trahvide ülemmäärasid suurendatakse juriidilistele isikutele ka alkoholiseaduses.

Eelnõu vastuvõtmisel riigikogus jõustub see täies ulatuses 1. jaanuarist 2018.

ERR