Anastassia Kovalenko nõuab Tallinna võimudelt seletust: miks parkimine haiglate juures on siiamaani tasuline?

Ann VaidaTallinn

Tallinna volikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Anastassia Kovalenko seisab jätkuvalt selle eest, et Tallinna linn viiks haiglate juures sisse parkimiskorralduse, mis lähtuks patsientide huvidest ega oleks seejuures haiglatele koormav.

Kovalenko esitas Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderile arupärimise, et uurida, mida linnavalitsus kavatseb teha patsiendivaenuliku parkimise lõpetamiseks. „Ootan, et abilinnapea annaks otsese vastuse küsimusele, miks on parkimine enamuse Tallinna haiglate juures tasuline. Samuti soovin teada, miks pole midagi tehtud selleks, et patsiendid saaksid vähemasti tund aega haiglate ja polikliinikute juures tasuta parkida ning kellele läheb parkimisest saadud tulu ja kuhu see suunatakse,“ märkis Kovalenko.

Kovalenko ütles, et Lääne-Tallinna Keskhaigla juures on parkimine tasuta, mujal aga saab tasuta parkida 15-20 minutit. “Arvestades, et vahel läheb 20 minutit aega üksnes järjekorras ootamisele, siis kindlasti pole selline aeg piisav. Kovalenko sõnul on linnajuhid üritanud senini kõigiti eemale põigelda, kui tõstatub nii paljude inimeste jaoks oluline parkimisprobleem. „Nii näiteks hääletas Tallinna volikogu detsembris keskerakondlaste häältega maha minu ettepaneku, mis oleks patsientidele taganud tasuta parkimise võimaluse,“ märkis ta.

Kovalenko pakub lahendusena parkimiskorda, kus munitsipaalhaiglate ja -polikliinikute territooriumil oleks võimalik vähemalt tund aega tasuta parkida. See eeldab, kas uute tõkkepuusüsteemide paigaldamist ja/või registratuuridesse nn. parkimisekraanide paigaldamist, kuhu saab sisestada autonumbri. Vastavat tahet pole aga linnajuhid senini üles näidanud.

„Visiit arsti juurde ei peaks algama parkimistasu maksmisega, mis tähendab paljudele inimestele arvestatavat lisakulu ja on eriti kulukas neile, kes on sunnitud tihti haigla vahet käima. Leian, et on küüniline teenida nende inimeste arvelt, kes tulevad arstile murega oma tervise pärast,“  lisas Kovalenko.