Andres Anvelt: Ida-Virumaal tuleb murda poliitiline monopol

Ann VaidaIda-Virumaa

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse liige, siseminister Andres Anvelt valiti täna erakonna Ida-Virumaa piirkonna üldkoosolekul piirkonna juhiks.

Andres Anveltit seob Ida-Virumaaga pikk töökogemus kriminaalpolitseis ja perekondlikud juured. Anvelti sõnul on kõige tähtsam aidata Ida-Virumaad sotsiaalselt ja majanduslikult ülejäänud Eestiga ühtlustada ja selleks on vaja värsket hingamist. „Narvas ja paljudes teistes Ida-Virumaa linnades ja valdades on areng takerdunud stagneerunud ja kahjuks ka korrumpeerunud võimulolijate taha. Ida-Virumaal on olemas potentsiaal olemaks Eesti arengu vedur, kuid selle saavutamiseks on vaja poliitilist tahet. Seda tahet tahangi Ida-Viru inimestele pakkuda,“ sõnas Anvelt.

Suurim mure on Kirde-Eestis tööga, sest tööpuudus on Ida-Virumaal võrreldes Eesti keskmisega kaks korda kõrgem. „Selleks peame meelitama siia palju väikeettevõtjaid ja suutma kohaneda tööturul, et tööandjad ja töötajad üksteist üles leiaksid. See aga eeldab piirkonna sotsiaalset turvalisust, häid tööhõive programme, stabiilset poliitilist juhtimist, madalat korruptsioonitaset ja tugevat avalikku korda. Ja eelkõige on vaja tugevaid kogukondi, kes nõuavad seda kõike nii kohalikult kui ka riigivõimult,“ ütles Anvelt.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Ida-Virumaa piirkonnal on 358 liiget ja 76 toetajaliiget. Enne Andres Anveltit juhtis piirkonda Etti Kagarov, kes võttis omakorda ameti üle Jevgeni Ossinovskilt.