Andres Anvelt pakub nii PPA kui ka päästeameti juhile uut ametiaega

Ann VaidaSiseturvalisus

Siseminister Andres Anvelt teeb nii politsei- ja piirivalveameti peadirektorile Elmar Vaherile kui ka päästeameti peadirektorile Kuno Tammearule ettepaneku jätkata oma ametis ka järgmisel viieaastasel ametiajal.

«Vaadates viimaste aastate tulemusi ja statistilisi näitajaid, saab öelda, et me elame turvalisemas Eestis kui kunagi varem. Nii Elmar Vaher kui ka Kuno Tammearu on suurte kogemustega inimesed ja neile tuleb pakkuda võimalust jätkata senist head tööd,» ütles siseminister. Mõlemad peadirektorid on ametis alates 2013. aastast.

Kuno Tammearu eestvedamisel koostati päästeameti strateegia aastani 2025, mille eesmärk on saavutada turvalisuses Põhjamaade tase. Selleks on päästeamet seadnud ka selged eesmärgid ja mõõdikud.

Viimastel aastatel on oluliselt vähenenud tule- ja veeõnnetustes hukkunute arv, selles on suur roll päästeameti kampaaniatel ja päästjate kodukülastustel. Samuti on Tammearu jõuliselt seisnud päästjate töötingimuste eest – päästjate palk on aasta-aastalt vähehaaval tõusnud. Samuti on päästeamet viimasel ajal hankinud uut päästetehnikat.

Elmar Vaheri juhtimisel on PPAs majanduskulude ja personalikulude kokkuhoiu arvelt leitud võimalusi lisavajaduste katmiseks. Vaher on suutnud tagada politseinike palgatõusu ja muuta efektiivsemaks ameti kasutusel oleva kinnisvara ja ametisõidukite kasutamist, suunates ressursse sinna, kus parasjagu kõige rohkem vaja.

Viimaste aastate jooksul on Eestis järjepidevalt vähenenud nii kuritegevus kui ka liiklussurmad. See positiivne trend on ühiskonna arengute, politsei järjepideva töö ning kogukonna kaasamise koosmõju tulemus. Politsei on hakanud oluliselt rohkem tähelepanu pöörama näiteks lähisuhtevägivallale, rändeteemadele ja küberkuritegevusele ning on valmis paindlikult muutuvale keskkonnale reageerima.

Nii politsei- ja piirivalveameti kui ka päästeameti peadirektori nimetab siseministri ettepanekul ametisse valitsus, kuulates eelnevalt ära riigikogu õiguskomisjoni arvamuse. Mõlema peadirektori ametiaeg on viis aastat.