Andres Anvelt: välistööjõu palgaküsimus vajab pikaajalist lahendust

Ann VaidaE-Eesti, Ettevõtlus, Majandus, Töö

Siseminister Andres Anvelt tegi sisserände töörühmale ettepaneku leida välistööjõu palgaküsimusele pikaajaline lahendus. Ettepaneku kohaselt peaksid välismaalt pärit töötajate palgatingimustes omavahel kokkuleppele jõudma tööandjad ja ametiühingud.

Välismaalaste seadus näeb ette, et Eestis lühiajaliselt või elamisloa alusel töötavale välismaalasele peab tööandja üldjuhul maksma vähemalt viimase kalendriaasta Eesti keskmist brutokuupalka. Siseminister tegi sisserände töörühmale ettepaneku analüüsida ka muid võimalusi palgakriteeriumi kehtestamiseks.

„Keskmine palk ei ole ju kõigis valdkondades sama – hotelliteeninduses on see üks, IT valdkonnas teine ja ehitusel kolmas. Kui nõuame kõikides valdkondades ühtse keskmise palga maksmist, võib see viia palgapettuste ja ebaseadusliku töö osakaalu suurenemiseni,“ rääkis siseminister Andres Anvelt.

Näiteks võiks sisserände töörühm siseministri sõnul kaaluda töötasu alammäära kehtestamisele sarnast lahendust, kus tööandjad ja ametiühing jõuavad omavahel kokkuleppele ja Vabariigi Valitsus kehtestab selle määrusega. Praegu on küll ette võetud erinevaid samme välistööjõu reguleerimiseks, aga need ei ole lahendanud Eesti tööjõuturu väljakutseid pikas perspektiivis.

Anvelt rõhutas, et lahenduste väljatöötamisel on väga oluline, et panustaksid kõik osapooled. „Seetõttu kutsun taaskord tööandjate keskliidu, kaubandus-tööstuskoja ja teenusmajanduse koja esindajaid aruteludes osalema. Parimad lahendused sünnivad ikka koostöös, seetõttu on tööandjate panus tähtis nii palgaküsimuses kui ka muude ettepanekutega töötamisel,“ sõnas siseminister.

Siserände töörühm moodustati siseministeeriumi eestvedamisel möödunud sügisel, töörühma kuuluvad 19 organisatsiooni esindajad, samuti rahvastiku- ja rändeeksperdid. Töörühma eesmärk on töötada välja Eesti vajadustele vastav sisserände regulatsioon.