Annela Ojaste valiti Järvamaa koolijuhtide ühenduse juhatusse

Kirill KlausHaridus

Üldhariduskool on läbi aegade olnud meile maamärk, midagi kindlat ja püsivat. Koolijuht on ühiskondlikes tõmbetuultes, vahel ka tormides, kooli ikka täies purjes ja õiges suunas hoidnud, kirjutab Koigi Kooli direktor, sotsiaaldemokraat Annela Ojaste Järva Teatajas.

Viimasel ajal aga tunnetavad paljud koolijuhid survet olla pelgalt vahemees, kes erinevate huvigruppide suhteid klaarivad ja kokkuleppeid sõlmivad. Koolijuhi kui suunaseadja roll kipub paljude eriilmeliste tööülesannete ja pideva suhtekorraldustöö sees lahustuma.

Meie üldhariduskoolides on tugev pedagoogiline kompetents pädevate juhtide ja õpetajaskonna näol, kuid trend on, et koolielu kipuvad korraldama haridusametnikud ja lapsevanemad. Tänane päevapoliitika ainult kinnitab minu mõtteid, kui viitan aktuaalsetele teemadele nagu põhikooli lõpueksamite kaotamise plaan, segadused uue alushariduse riikliku õppekava kehtestamisel või koolispordi edetabelite teemal tõusnud küsimused. Ikka ja jälle kuulen õpetajaid ja koolijuhte tõdemas, et isegi kui kaasatakse aruteludesse ja töörühmadesse, tehakse otsus mujal.

On ohu märk, kui oluliste teemade otsustusprotsessidest hariduseksperdid kõrvale jäetakse ja koolirahva eest tehakse otsuseid ametkondade kabinettides või lapsevanemate foorumites. Ainus, mis sellises olukorras aitab, on koolijuhtide ja õpetajaskonna selge ja julge selgitustöö ning seisukohavõtud. Meiega tuleb arvestada.

Oktoobri alguses kohtusid Järvamaa koolijuhtide ühenduse liikmed, et pidada aru, kuidas edasi. Tõdeti, et tegevus on olnud viimastel aastatel leigevõitu ning üheks päevakorrapunktiks oli isegi ühenduse tegevuse lõpetamine.

Vestluse käigus aga jõuti ühisele arusaamale, et organisatsioon, mis ühendab maakonna koolijuhte on siiski vajalik just praegusel ajal, kus üldharidust üsna jõuliselt reformida püütakse.

Järvamaa koolijuhtide ühendus soovib rääkida kaasa ja avaldada oma seisukohti haridusmaastiku kujundamisel, sest koolijuht on võtmeisik ning läbi igapäevase koolielu parimate teadmiste ja kogemustega haridusvaldkonna ekspert.

Kokkusaamisel valiti ühenduse juhatusse uute liikmetena Koigi Kooli direktor Annela Ojaste ja Paide Hammerbecki põhikooli direktor Vello Talviste. Eelmisest koosseisust jätkab Raivo Tamm.

Meile on oluline, et Järvamaa koolijuhid kuuluvad ka Eesti koolijuhtide ühendusse ning läbi oma esindajate viivad vabariiklikku organisatsiooni edasi maakonna mured ja rõõmud ning ühised seisukohad.

Juhatuse eesmärk on senisest enam suhelda kohalike omavalitsustega, et leida need teemad ja otsustusprotsessid, kuhu koolijuhid ühenduse kaudu kuuluma peaksid. Läbi uute liikmete soovime ühendusest kujundada meid kõnetavatest väärtustest lähtuva ekspertide kogu, kes vajadusel seisab parima üldhariduskooli säilimise eest.

Järvamaa koolijuhid panevad seljad kokku