Annela Ojaste: Varajase keeleõppe sisuks saab lastele keele tutvustamine

Ann VaidaLõimumine

Varajase keeleõppe sisuks lasteaedades saab lastele keele tutvustamine läbi lõimitud tegevuste. Projekti algataja Annela Ojaste sõnul ei ole tegemist keele lugema või kirjutama õpetamisega, vaid millegi hoopis kergema ning mängulisemaga.

Eile Asunduse lasteaias kohtunud alushariduse praktikud ja eksperdid ja arutasid varajase keeleõppe sisu ning korralduse võimaluste üle Tallinna lasteaedades. Jutuks tuli nii võõrkeeleõpetaja ettevalmistus, lõimitud tegevuste korraldus kui ka keeleõppemetoodikad.

“Töörühma liikmete ühine seisukoht on, et võõrkeele õppeks ning keeletaju väljakujunemiseks on parim lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) metoodika, mis
on juba aastakümneid kasutusel keelekümbluses. Lisaks on meil juba olemas võimekus õpetajate väljakoolitamiseks,” kommenteeris projekti algataja Annela
Ojaste.

“Lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika kasutamisel ei suurene laste koormus, kuna keele tutvustamine on osa igapäevastest tegevustest ja mängust. Oluline on ka meeles pidada, et eesmärk ei ole lasteaialapsi lugema või kirjutama õpetada, vaid tekitada keeletaju läbi igapäevase tegevuse,” lisas Ojaste.

Eksperdid: õpetaja leidmisel jääb vabadus lasteasutusele

“Eksperdid olid ühisel seisukohal, et keelesuuna ja õpetaja leidmisel jääb vabadus lasteasutusele, sest paindlik korraldus võimaldab rakendada nii
töötavaid alushariduseõpetajaid kui ka leida täiendavalt keeleõpetajaid väljastpoolt. Sealjuures on esimesel juhul oluline koostöö rühma- ja
keeleõpetaja vahel,” kommenteeris lasteaia direktor Annela Ojaste.

President Kersti Kaljulaid ütles 2. veebruaril Pärnus haridusjuhtide aastakonverentsi avades, et keeli tuleks õpetada juba lasteaialastele. Seepeale kutsus Sotsiaaldemokraatlik Erakond 7. märtsil kokku ekspertide ümarlaua, et arutada president Kersti Kaljulaiu poolt välja pakutud ideed – keeleõppe sisseviimist juba lasteaia õppekavasse.

Töörühma edasised plaanid

Töörühma edasine eesmärk on koostada varajase võõrkeeleõppe sisu ja korraldust puudutav üksikasjalik projekt ja tegevusteks vajaliku ressursi
väljaselgitamine. Töös osalesid Tallinna Asunduse lasteaia direktor Annela Ojaste, TLÜ keeleteadlane Merle Jung, SA INNOVE keelespetsialist ja
keeleteadlane Kärt-Katrin Pere, Raadiku lasteaia eesti keele õpetaja Riina Salak ja Laagna Lasteaed-algkooli direktor Natalia Kond.

Õhtuleht