Anti Allas: rahahädas omavalitsused saavad leevendust

PiretKohalikud omavalitsused

Riigikogu võttis täna valitsusliidu saadikute häältega vastu seaduse, mis  pakub  kehvemal järjel omavalitsustele rahalist tuge oma inimestele hädavajalike teenuste pakkumisel.

 „See seadus ei lahenda omavalitsuste rahastamismuresid kaugeltki ära, kuid on vajalik samm õiges suunas. Tulumaksuseaduse muudatused kärbivad mõnevõrra jõukamal järjel olevate omavalitsuste maksulaekumisi ja suurendavad pisut mitmekümne omavalitsuse tulubaasi,“ ütles sotsiaaldemokraatide nimel kõnelenud Anti Allas.

Sellest seadusemuudatusest veelgi olulisem on aga Allase sõnul see, et lõpuks on käivitunud diskussioon omavalitsuste rahastamismudeli ja nende tuleviku üle. „See loob viljaka pinnase rahastamise süvitsi analüüsimiseks ja muutmiseks. Regionaalminister on lubanud tõsiselt asjaga edasi tegeleda ja lahendusi pakkuda. Meie kohus on tagada, et elu oleks kõikjal Eestis,“ lisas Allas.

Oma kõnes tõi ta välja, et muudatus toob näiteks Kagu-Eesti omavalitsustele aastas kokku juurde üks miljon eurot.