Osale meie 2019 programmi kirjutamises

Ann VaidaErakond

Head mõttekaaslased ja kaasamõtlejad!

Viimasel volikogu koosolekult tõdesime, et oleme 2015. aasta Riigikogu valimiste programmi olulises osas ellu viinud. Tõestasime valitsuserakonnana iseendale ja kahtlejatele, et saab küll! Saab küll oma tõekspidamiste eest kirglikult seista, kui on veendumus, et muutus on vajalik ja võimalik. Kõige selle eelduseks oli söakus mõelda suurelt. Just nii nagu nelja aasta eest, kui kogusime kokku parimad ideed Eesti ees seisvatele väljakutsetele vastamiseks.

Nüüd on aeg minna uuele ringile ning teha seda veel paremini.

Lewis Carroli kuulsast raamatust „Alice Imedemaal“ pärineb mõte, et paigal püsimiseks tuleb joosta nii kiiresti, kui vähegi jõuad, kuhugi jõudmiseks aga veel kaks korda kiiremini. Mina soovin, et Eesti oleks maailma parim paik, kus elada – iga inimest väärtustav, puhta loodusega ja tehnoloogiliselt kõrgelt arenenud riik. Selleks tuleb aga otsida üha uusi ja paremaid, 100 aastase riigi väärilisi lahendusi nii juba tuttavate kui ka uute eesmärkide saavutamiseks.

Aktiivne osalemine poliitikaloomes on väärtuspõhise, tugeva ja targa erakonna tunnus. Nii ongi meie valimisprogrammide koostamine olnud alati pikk protsess, milles väga paljud erakonna liikmed, valdkonnaeksperdid ning huvipooled aktiivselt kaasa löövad. Ilmestagu seda 2014. aasta viimaseks, üldkogueelseks programmitoimkonna koosolekuks laekunud enam kui 200 lehekülje jagu täiendusettepanekuid.

Suurepärased ideed sünnivad reeglina laiapõhjalise arutelu tulemusena ja seetõttu kutsun teid kõiki taas programmiloomes innukalt osalema. Meie ülesanne on seada üheskoos sihte ning kavandada tegevusi järgmiseks neljaks valitsusaastaks. Juba on hakanud kogunema erakonna volikogu valdkondlikud komisjonid ning kõik te olete enam kui oodatud enda jaoks oluliste komisjonide töös kaasa lööma. Esimesed suuremad kokkuvõtteid teeme 7.-8. juulil toimuvatel suvepäevadel.

Sügiskuudel jätkame aruteludega kõigis osakondades ja piirkondades ning programmi kinnitame detsembrikuus toimuval erakonna üldkogul. Paigas on valdkondlike komisjonide juhid ja nende abilised, kelle poole lisainfo saamiseks või lihtsalt mõne hea ja olulise mõtte edastamiseks igal hetkel pöörduda võite:

Kultuuripoliitika komisjon – Hardi Volmer ja tugi Maris Sild (maris.sild@kul.ee)

Spordipoliitika komisjon – Barbi Pilvre ja tugi Silver Meikar (silver.meikar@kul.ee)

Kaitse-, välis- ja EL-komisjon – Hannes Hanso ja tugi Madis Roodla (Madis.Roodla@mfa.ee)

Keskkonnakomisjon – Rainer Vakra ja tugi Heli Kirt (heli.kirt@riigikogu.ee)

Majanduse ja rahanduse komisjon – Jaanus Marrandi ja tugi Kairit Pihlak (Kairit.pihlak@mkm.ee)

Hariduse ja noortepoliitikakomisjon – Toomas Jürgenstein ja Maris Sild (maris.sild@kul.ee)

Õiguse ja sisejulgeoleku komisjon – Liisa Oviir ja tugi Viivika Sirelpu (viivika.sirelpu@riigikogu.ee)

Maaelukomisjon – Inara Luigas ja tugi Monika Maljukov (monika.maljukov@sotsdem.ee)

Regionaalpoliitikakomisjon – Tanel Talve ja tugi Viivika Sirelpu (viivika.sirelpu@riigikogu.ee)

Sotsiaal- ja tööpoliitikakomisjon – Helmen Kütt ja tugi Viivika Sirelpu (viivika.sirelpu@riigikogu.ee)

Võrdsuspoliitikate komisjon – Marianne Mikko ja tugi Katri Eespere (katri.eespere@sm.ee)

 

Julgeid ideid, aktiivsust ja kirglikke mõttevahetusi oodates!

Anto Liivat

SDE aseesimees