Anto Liivat: esitame Lääne-Tallinna Keskhaigla nõukogu liikmekandidaadiks Hanno Matto

Kirill KlausTallinn

Tallinna volikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimehe Anto Liivati sõnul on tänaseks selge, et keskerakondlikult tsentraliseeritud linnajuhtimine ei taga linnahaiglate stabiilset ja läbipaistvat toimimist, mistõttu esitavad sotsiaaldemokraadid Lääne-Tallinna Keskhaigla nõukogu liikmekandidaadiks Hanno Matto.

Tallinna linnavalitsus kutsus erakorralisel istungil tagasi Lääne-Tallinna Keskhaigla nõukogu liikme Peeter Mardna, kes oli kritiseerinud haigla uue juhi valimise protsessi ja personaalselt linnapea rolli selles.

Tallinna Linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon esitab linnavalitsusele Lääne-Tallinna Keskhaigla nõukogusse nimetamiseks Hanno Matto, kes on pikaajalise Põhja-Eesti Regionaalhaigla nõukogu ja auditikomitee töökogemusega ärijuht.

Liivat selgitab valikut täiendavalt: „Lisaks on Matto juhtinud Tallinna volikogu revisjonikomisjoni ning töötanud pikka aega juhina erasektoris. Kõik see aitab tal ilma pikema sisseelamiseta mõista haigla toimimist ja väljakutseid ning tajuda linnahaigla juhtimise eripära.“

„Haiglajuhi konkursi läbiviimiseks professionaalse personaliagentuuri kaasamine on ainuõige ja jääb vaid kahetseda, et sellist otsust ei langetanud sõltumatu äriühingu nõukogu iseseisvalt,“ hindab Hanno Matto seniseid arenguid Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimehe värbamisega seoses.

„Avatud, kaasav ja läbipaistev juhtimine suurhaigla erinevatel tasanditel, ent ka aus kommunikatsioon patsiendi esindusorganisatsioonide ja avalikkusega laiemalt, tagab optimaalsemad juhtimisotsused ning kindlustab osapoolte informeerituse ja töötajate kõrge rahulolu ka rasketel aegadel, milleks kahtlemata tänane tervisekriis on, et tagada patsientide katkematu ja professionaalne teenindamine,“ selgitab Matto juhtimiskvaliteedi seost patsientide igapäevase raviga.

„Selleks, et linna valitseva mõju all olevad ühingud oleksid hästi juhitud ning juhtorganitesse kuuluksid inimesed asjatundlikkuse, mitte poliitilise kuuluvuse alusel, tuleks Tallinnas kaaluda riigi eeskujul nimetamiskomitee loomist. Samuti aitaks nimetamiskomitee vältida linnajuhtide tarbetut sekkumist ühingute juhtorganite mehitamisse,“ selgitas Liivat, kuidas linn tulevikus sarnaseid olukordi vältida saaks.