Anto Liivat: Kultuuriametit ning Tallinna Spordi- ja Noorsooametit ei peaks ühendama vaid Aini Härmist vabanemiseks

Kirill KlausTallinn

Tallinna volikogu revisjonikomisjoni esimees ja sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimees Anto Liivat ütles tänasel istungil kultuuriameti ning spordi- ja noorsooameti liitmist kommenteerides, et linnaametite ühendamise ajendiks ei peaks olema ametisse mittesobivast juhist vabanemine.

„Möödunud istungil arutas volikogu linna asutuste ümberkorraldamist. Teiste seas võeti vastu otsus ühendada Tallinna Kultuuriamet ning Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ja luua nende baasil Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet. Samal ajal oleme lugenud meedia vahendusel sellest, kuidas Kultuuriameti juht Aini Härm saatis vandeadvokaat Robert Sarve kaudu mitmekümnele linnamuuseumi töötajale kahjunõude, sest Linnamuuseumi töötajad söandasid esitasid linnapeale pöördumine, kus nad avaldasid muret Härmi juhtimisvõtete ja kehva töökultuuri pärast. On lubamatu, et ameti juht ähvardab karmi karistuse ja kohtuteega töötajaid, kes julgevad rääkida tõtt sellest, mis pealinna kultuurivaldkonnas toimub,“ rääkis Liivat.

Ta lisas: „Loomulikult tuleb Härm ametist vabastada ja õnneks on seda mõistnud ka linnavalitsus. Kuid paistab, et linnavalitsus ei julge lojaalse erakonnakaaslasega töölepingut usalduse kaotuse tõttu lõpetada. Paratamatult tundub, et kahe linnaameti ühendamine on ette võetud eeskätt selleks, et nii-öelda viisakalt vabaneda end diskrediteerinud ja usalduse kaotanud Kultuuriameti juhist.”

Linnaametite ühendamise aluseks oleva eelnõu seletuskirja järgi ühendatakse linnaametid, sest see tunduvat loogiline. “Ametite liitmine ja lahutamine pelgalt tunnete põhjal või teenistujate asendamiseks on väga halb juhtimispraktika,“ arvas Liivat.

Kultuuriameti ning Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ühendamise põhjuste ja protsessist oodatava kasu väljaselgitamiseks esitab volikogu liige Anto Liivat ka linnapeale arupärimise.