Anto Liivat: tänu sotsiaaldemokraatidele lisandub Tallinna heakorra tagamisse täiendavalt üle 600 000 euro

Ann VaidaTallinn

Sotsiaaldemokraadid on juba pea pool aastat aktiivselt juhtinud linnavõimu tähelepanu probleemidele seoses Tallinna heakorraga. Arupärimise „Heakorrast Mustamäel“ vastusest selgus, et näiteks Mustamäel on haljasalade koristamine jäetud vaid töötute ja ühiskondlikult kasulikule tööle suunatud inimeste ülesandeks. Samuti tunnistas abilinnapea Kalle Klandorf, et sellisel viisil ei suudeta tagada heakorratööde kvaliteeti.

„Hea on näha, et just tänu meie aktiivsele tähelepanu juhtimisele linna heakorra kesisele olukorrale, on linnavõim lõpuks Tallinna eelarvesse planeerinud täiendavalt 609 000 eurot heakorra tagamiseks,“ ütles Tallinna Linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Anto Liivat.

„Suund on õige, kuid väga palju võiks veel ära teha. Näiteks võiks Tallinna kvaliteetne joogivesi olla linnatänavatel kraanide abil inimestele kättesaadav ja parkidesse tuleks paigaldada nutiseadmete laadimispunktid. Lisaks võiks linnaosavalitsustele valimisürituste korraldamiseks planeeritud vahendeid kasutada hoopis spordiväljakute korrastamiseks. Sotsiaaldemokraatidega esitame vastavad parandusettepanekud kindlasti ka lisaeelarvesse,“ lisas Liivat.