Arutelu Toompeal: kas perevägivalla ohjeldamine vajab uut käiku?

PiretUncategorized

Täna toimub riigikogu konverentsisaalis arutelu „Istanbuli konventsioon – kasutamata potentsiaal perevägivalla ohjeldamiseks,“ mille lähtekohaks on  hiljuti valminud raport, mis keskendub lähisuhtevägivalla ohvrite tõhusamale kaitsmisele ja väärkohtlejate ohjeldamisele. 

Arutelu korraldab Eesti Avatud Ühiskonna Instituut koostöös riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooniga. Kell 13 algava seminari avasõnad ütleb riigikogu liige ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretär Reili Rand. Otseülekande vahendusel saab arutelu jälgida aadressil  https://www.riigikogu.ee/live/2/et/

Avatud Ühiskonna Instituudi juhataja Iris Pettai sõnul tõi Istanbuli konventsiooni variraport reljeefselt välja, et Eesti vajab perevägivalla ohjeldamiseks kardinaalseid muudatusi. „Vastupidiselt Istanbuli konventsiooni nõuetele püütakse vägivallas elavat peret iga hinnaga lepitamiste ja nõustamistega koos hoida. Eestist on saanud ajutiste lahenduste riik – lepitame ja nõustame, edasi vaadaku ise, kuidas hakkama saavad,“ ütles Pettai. „Perevägivald on jätkuvalt üks levinumaid ja ohtlikumaid kuritegusid, eelmisel aastal registreeriti neid 3244. Perevägivalla kuriteod moodustavad poole kõigist vägivallakuritegudest. Variraport toob välja põhjused, miks Eestis ei suudeta perevägivalda tulemuslikumalt ohjeldada,” lisas Pettai.

Tema ja Avatud Ühiskonna Instituudi projektijuhi Helve Kase kõrval esineb seminaril ettekandega vandeadvokaat Tambet Laasik, kes räägib Eesti  õiguskaitsesüsteemi puudujääkidest ohvrite kaitsmisel ja sellest, mida on õppida teistelt Euroopa riikidelt. Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi sünnitusabi ja günekoloogia kaasprofessor, naistearst Kai Part käsitleb oma ettekandes seksuaalvägivallaga seotud küsimusi.

Istanbuli konventsiooni variraporti projekti raames viidi läbi uuringud nii perevägivallaga igapäevatöös kokkupuutuvate spetsialistide kui haavatavate riskirühmade seas. Toimusid arutlusseminarid rahvusvähemuste, immigrantide, LGBT+ inimeste, puuetega naiste ja eakate naitsega ning asutati tugivõrgustik Istanbuli konventsiooni toetamiseks. Projekti rakendajaks on Eesti Avatud Ühiskonna Instituut ning partneriteks Advokaadibüroo Kõrgesaar & Laasik ja Pärnu Naiste Tugikeskus. Projekti rahastab Aktiivsete Kodanike Fond ja programmi koordinaatoriks on Avatud Eesti Fond.