Astangu-Mäeküla roheala kaitse alla võtmine oli Tallinna volikogu keskkonna- ja kliimakomisjoni päevateema

digiLooduskaitse, Tallinn

Tallinna linnavolikogu keskkonna- ja kliimakomisjon arutas esmaspäeval, 17. jaanuaril Astangu-Mäeküla roheala kohaliku kaitse alla võtmist. Abilinnapea Vladimir Svet andis ülevaate roheala loodusväärtustest ja menetluse seisust. Koosolekul esitasid oma seisukohti Astangu-Mäeküla kaitse alla võtmist taotleva kodanikualgatuse eestvedajad Tõnis Bramanis ja Mariann Rückenberg.

Keskkonna- ja kliimakomisjoni esimees Maris Hellrand: “Arvestades Tallinna ambitsiooni Euroopa rohelise pealinnana ja Tallinna kliimakava eesmärke, on uute kaitsealade loomine hädavajalik. Kohaliku kogukonna huvi kaitseala loomise vastu ja ka senine panus roheala hoidmisse on märkimisväärne. Tänane kohtumine aitas luua sisuka dialoogi kogukonna ja linnavalitsuse vahel.”

Abilinnapea Svet selgitas, et lähiajal peaks valmima õiguslik analüüs kaitseala kehtestamisega kaasnevatest kohustustest, mis linnal võivad kaitseala piiridesse jäävate kinnistutega seoses tekkida.

Astangu-Mäeküla rohealal pesitseb 13 kaitsealust linnuliiki, 7 nahkhiireliiki, see on 10 suur- ja väikeimetaja oluline elukoht või rändekoridor ja 4 kaitsealuse kahepaikseliigi elupaik. Eelmisest suvest on osa rohealast määratletud kui kaitsealuste liikide püsielupaik.