Barbi Pilvre: Eesti välispoliitika peab jääma väärtuspõhiseks ja avatuks

Ann VaidaAvatud ühiskond, Välispoliitika

Sotsiaaldemokraat Barbi Pilvre kinnitas täna riigikogus, et ajal kui senine rahvusvaheliste suhete süsteem seisab silmitsi tõsiste väljakutsetega, peab Eesti välispoliitika  jääma väärtuspõhiseks ja avatuks.

„Demokraatlik õiguskord pole enam nii iseenesestmõistetav, kui jälgida arenguid maailmas ja isegi mõjukates demokraatlikes suurriikides. Esile kerkivad autoritaarsete kalduvustega ennustamatud juhid. Kahtluse alla seatakse inimõigusi ja teisi väärtuspõhiseid printsiipe, mis eelmise sajandi lõpul näisid vaieldamatute ideaalidena, mille poole püüelda,“ ütles Pilvre parlamendis peetud välispoliitika arutelul. Rändesurve ja Kesk-Euroopas pead tõstev eurovastasus mõjutavad Pilvre sõnul välispoliitika kõrval Euroopas ka sisepoliitilisi valikuid.

Olukorras, kus ebastabiilsusest ja ennustamatusest on saanud püsiv seisund, aitavad rahu ja julgeolekut kõige paremini tagada liitlasriikide ühtsus ja solidaarsus koos meie NATO liikmelisusega, leidis Pilvre.

„Eesti välispoliitiline mõtlemine peab jääma väärtuspõhiseks ja avatuks ümbritseva maailma suhtes. Me peame tegema koostööd ja toetama teisi riike ja rahvaid,“ kinnitas Pilvre.