Eduard Odinets: perede võrdne kohtlemine peab jõudma kõigisse seadustesse

PiretLapsed ja pered

Eduard Odinets

Riigikogu asub täna arutama põhiseaduskomisjoni esimehe Eduard Odinetsi algatatud eelnõu, mille eesmärk on võrdsustada  registreeritud elukaaslased abikaasadega nii perehüvitise seaduses kui ka sotsiaalmaksuseaduses ja töölepinguseaduses.

„Eelnõu annab abikaasale ja registreeritud elukaaslasele võrdsed õigused ja kohustused, mis on kooskõlas põhiseaduses sätestatud võrdse kohtlemise põhimõttega. See põhimõte peab olema  läbivalt kirjasmeie seadustes, aga kahjuks see nii ei ole. Selle eelnõu seadustamine on vajalik selleks, et kõik Eesti perekonnad sõltumata sellest, kas tegu on abikaasade või registreeritud elukaaslastega, elaksid õnnelikult oma pereelu,“ märkis Odinets sotsiaaldemokraatide algatust tutvustades.

Odinetsi sõnul on riigikohus korduvalt väljendanud seisukohta, et perekonnaõigus laieneb võrdselt nii abikaasadele kui registreeritud elukaaslastele.