Eduard Odinets: ukrainlasi Eesti tööturule aitav seadus on ideaalist kaugel

digiUncategorized

Sotsiaaldemokraadid hääletasid  täna riigikogus välismaalaste seaduse muudatuste poolt, kuna need lihtsustavad ukrainlastest sõjapõgenike Eestis tööle asumist ja võimaldavad siin edasi töötada neil ukrainlastel, kelle lühiajalise töötamise periood on lõppemas. Samas suhtuvad  sotsiaaldemokraadid kriitiliselt neisse seaduse palgasätetesse, mis ei kaitse piisavalt kohalikke töötajaid.

 „Ühtpidi on see seadus suureks abiks Ukraina põgenikele, kellest paljud saavad nüüd tööle minna ja endale ise elatist teenida. Nii väheneb koormus meie sotsiaalsüsteemile,“ ütles sotsiaaldemokraatide nimel kõnelenud põhiseaduskomisjoni aseesimees Eduard Odinets.

Teisalt saatis selle seaduse menetlemist koalitsioonierakondade vaheline inetu rivaliteet. „Valitsus pidanuks esitama kaks eelnõu. Lisaks sellele, mis aitab põgenikud kiiresti Eesti tööturule, tulnuks eraldi tegeleda välismaalaste palgatingimustega, et mitte teha liiga meie oma töötajatele. Valitsus pani riigikogu kahvlisse ega lasknud siin arukat  diskussiooni pidada. See seadus on kaugel ideaalist. Me ei ole sellisel kujul nõus mitme palganõude leevendusega,“ selgitas Odinets.

„Sotsiaaldemokraadid on seisukohal, et palgakriteeriumid peaksid sündima sektorisiseste kokkulepete tulemusena, kuhu on kaasatud nii tööandjate kui töövõtjate esindused ja mis ei ole jäigalt korrutisena paika pandud, olgu selleks siis 0,8, 1,5 või 2,“ märkis Odinets.

Riigikogu peab debatti jätkama ja leidma parema lahenduse, mis ei kahjusta meie endi töötajate palgatingimusi ja sobib ka välismaalt tulevale tööjõule, lisas ta.